Actualitat

Publicades les convocatòries de subvenció de l’OSIC per a la dansa i per a projectes articuladors

13/03/2012

Data límit: 26 d’abril (convocatòria de dansa), 13 d’abril  (projectes articuladors)

L’OSIC ha publicat la convocatòria de subvenció per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa, i la convocatòria per a projectes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament per a l’any 2012.

ATENCIÓ! Canvis generals respecte a l’anterior convocatòria (CoNCA 2011):
– No subvencionaran més del 50% del pressupost total de l’activitat.
– No s’admetrà una desviació superior al 15% (a la justificació). 
– No s’admetrà més d’un 10% de despesa indirecta (estructural).
– S’admetran les factures pagades fins a 3 mesos després de la finalització de l’activitat (esperant el 20%).
– Es podrà presentar la documentació telemàticament, a través del certificat digital.
– En el cas que s’aconsegueixin més subvencions de les previstes en la sol·licitud, es reduirà l’ import de la subvenció de l’OSIC.
-Cal adjuntar a la sol·licitud de subvenció, la memòria d’activitats de 2011 per a les entitats que van sol·licitar ajut al CoNCA. En cas de no haver-ne presentat, caldrà entregar una memòria explicativa dels dos últims anys (l’any passat eren 3 anys).

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa de l’OSIC


Dates d’entrega: del 5 al 26 d’abril
Dotació total d’aquesta convocatòria: 2.300.00€ (Al 2011 van ser  2.500.00€)

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de la dansa, com també projectes interdisciplinaris o de noves tendències escèniques que tinguin com a base la dansa i les arts del moviment.

Hi ha cinc modalitats:
-Suport a l’organització d’un programa d’activitats de formació per a professionals o d’iniciació a la dansa per a tota mena de públics novells en aquesta disciplina i de dinamització social, en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.
-Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles.
-Suport a l’exhibició.
-Suport a l’organització de mostres i festivals.
-Suport a la realització d’un projecte en format de publicació, web o qualsevol altra vinculat a la comunicació que suposi un impuls en la trajectòria de la persona sol·licitant o del sector.

Per a veure les bases i la convocatòria, fer clic aquí.
Per a més informació, fer clic aquí.

Canvis específics respecte a l’anterior convocatòria de dansa (CONCA 2011):
-Pel que fa al suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles, es pot sol·licitar la subvenció per una única producció nova (l’any passat eren 3) o bé per la revisió i reposició d’un espectacle, sempre que la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

-Per optar a la modalitat següent: “suport a l’organització d’un programa d’activitats de formació per a professionals o d’iniciació a la dansa per a tota mena de públics novells en aquesta disciplina i de dinamització social, en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.”, els sol·licitants han d’acreditar un mínim de dos anys d’experiència.

– Aquest any poden optar les entitats culturals que promoguin activitats de caràcter popular i tradicional (ja no figura el punt en el qual s’explica qui no pot optar).

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament  de l’OSIC

Dates d’entrega: del 23 de març al 13 d’abril
Dotació: 2.400.000€ (Al 2011 van ser 2.750.000€)

Hi ha dues modalitats:
a) Suport a les associacions professionals per a activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors artístics esmentats.
b) Suport a entitats que, durant tot l’any, impulsen diferents projectes de forma regular i estable de suport als professionals dels sectors esmentats, a més de promoure activitats que afavoreixen i difonen la creació artística i cultural.

Per a veure les bases i la convocatòria de dansa, fer clic aquí.
Per a veure les bases i la convocatòria per a projectes que articulin el sector, fer clic aquí.
Per a més informació, fer clic
aquí.
Sense canvis majors pel que fa a les convocatòries del CONCA de 2011.