Actualitat

Publicades les convocatòries de subvenció 2013 de l’OSIC per a la dansa i per a projectes articuladors

18/06/2013

Data límit: 15 de juliol

L’OSIC ha publicat la convocatòria de subvenció per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa, i la convocatòria per a projectes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals  per a l’any 2013.

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa de l’OSIC


CANVI DE DATES D’ENTREGA: De l’1 al 15 de juliol

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de la dansa, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències escèniques que tinguin com a base la dansa i les arts del moviment.

Hi ha cinc modalitats:
a) Suport a l’organització d’un programa d’activitats de formació per a professionals o d’iniciació a la dansa per a tota mena de públics novells en aquesta disciplina i de dinamització social, en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.
b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’un espectacle.
c) Suport a l’exhibició.
d) Suport a l’organització de mostres i festivals.
e) Suport a la realització d’un projecte en format de publicació, web o qualsevol altre de vinculat a la comunicació que suposi un impuls en la trajectòria de la persona sol·licitant o del sector.

A qui va dirigit?

A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa i les arts del moviment.
A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen les bases.
Normativa aplicable

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals de l’OSIC

CANVI DE DATES D’ENTREGA: De l’1 al 15 de juliol

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

Hi ha dues modalitats:
a) Suport a les associacions professionals per a activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors artístics esmentats.
b) Suport a entitats privades sense ànim de lucre o a empreses que, durant tot l’any, impulsen diferents projectes de forma regular i estable de suport als professionals dels sectors de les arts escèniques, la música i les arts visuals, a més de promoure activitats que afavoreixen i difonen la creació artística.

A qui va dirigit?
Per a la modalitat a):
A associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals o la música, que tinguin domicili a Catalunya.
A col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.

Per a la modalitat b):
A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya.
A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya.

Normativa aplicable