Actualitat

Publicades les convocatòries de beques de recerca i creació, i de formació i perfeccionament de l’OSIC

06/07/2012

El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de 21 de juny de 2012 ha aprovat dues convocatòries per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament, per a l’any 2012.

Les modalitats seran les següents:

a) Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.

b) Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música.

L’import de les beques serà de 5.000 euros com a màxim en funció de la disponibilitat pressupostària, del cost del projecte calculat d’acord amb l’apartat 3.2 de les bases específiques d’aplicació i de la valoració del projecte. La durada de la beca es d’un màxim de 90 dies entre els mesos de setembre i desembre de 2012.

Els períodes per presentar sol·licituds són els següents:

a) Del 9 al 24 de juliol de 2012, per la línia de beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.

b) Del 3 al 17 de setembre de 2012, per la línia de beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música.


Llegir les bases de la convocatòria