Actualitat

Publicada la Guia bàsica per a la docència de la dansa

08/05/2012

Com ja us hem anat informant l’APdC, l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades (AEDA) i la Federació Catalana de Professors de Dansa hem elaborat la Guia bàsica per a la docència de la dansa, amb l’assessorament del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius d’aquesta guia són donar a conèixer la importància d’un ensenyament de qualitat en tot l’àmbit de la dansa i els requisits necessaris per impartir aquesta disciplina. Aquest document està dirigit a escoles de dansa, mestres, pares, alumnes, centres cívics, AMPA i a totes les persones que tenen relació amb la dansa, per tal d’ aconseguir una praxi de la dansa digna i eficient.

La guia, que trobareu en pdf a peu de pàgina, es farà arribar en format digital a les escoles i als professionals de la dansa, i s’enviarà impresa a centres cívics, biblioteques, AMPAS, etc.

La Guia bàsica per a la docència de la dansa tracta els següents punts:

1. Requisits mínims que han de tenir en compte els centres cívics, les AMPA i altres espais no convencionals on s’imparteix dansa

2. Especificitats per estils de dansa que han de tenir en compte els centres cívics, les AMPA i altres espais no convencionals on s’imparteix dansa
 
Iniciació a la dansa i dansa creativa
Dansa clàssica
Dansa contemporània
Dansa jazz
Dansa espanyola (inclou dansa estilitzada, escola bolera i flamenc)  
Claqué
Hip-hop
Funky
Balls de saló
Danses populars catalanes
Danses populars d’arreu del món

3. Informació per als pares: què aporta la dansa?
4. Consideracions per al professorat i l’organitzador
5. Informació per a l’alumne

Annex 1. Cultura de la dansa i treball en xarxa: links d’interès, recursos, bibliografia i filmografia
Annex 2. Panorama de la formació en dansa a Catalunya