Actualitat

Publicada la convocatòria de beques per a la formació i el perfeccionament en arts escèniques (2010-11) del CoNCA

04/10/2010

El CoNCA obre convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música, per a l’any 2010-201.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la de concedir beques a creadors i intèrprets que vulguin formar-se i perfeccionar-se professionalment mitjançant la participació en cursos i activitats formatives especialitzades, que s’han de circumscriure en algun dels àmbits artístics següents: arts visuals, arts escèniques i música. S’exclouen les classes particulars.

1.2 L’activitat s’ha de dur a terme fora de Catalunya (altres comunitats autònomes de l’Estat o l’estranger).
1.3 L’activitat ha de tenir una durada d’entre un i dotze mesos i ha d’iniciar-se l’any 2010.

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya, durant un període mínim d’un any anterior a la publicació de la convocatòria, o amb domicili fora de Catalunya però que conservin el veïnatge civil català.

Per més informació, llegir les bases.

Data Límit de la convocatòria: 21 d’octubre de 2010
Dates: De l’1 de gener de 2010 al 30 de juny de 2011
Lloc: Barcelona
Organitza: CoNCA
E-mail: beques.formacio.conca@gencat.cat
Web: http://cultura.gencat.cat/conca