Actualitat

Inscripcions a les proves d’accés del Conservatori Superior de Dansa pel curs 2022-23

25/04/2022

Del 19 d’abril al 12 de maig s’obre el període per inscriure’s a les proves d’accés del Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l’Institut del Teatre a les especialitats de coreografia e interpretació i pedagogia de la dansa per al curs 2022-2023.

Les proves d’accés consten de 2 blocs. El bloc A es divideix en tres proves, comunes per les dues especialitats, i el bloc B consta de 4 proves, 3 específiques segons especialitat i una de comuna per les dues especialitats. Cal aprovar el bloc A per fer les proves del  B. Enguany, hi ha modificacions en les qualificacions de les proves. La prova A es qualifica amb Apte o No Apte. Els Aptes passen a la prova B i la qualificació final és de la prova B.

Les tres proves comunes del bloc A avaluen l’habilitat per dansar, els coneixements històrics, culturals i artístics de la dansa i l’habilitat de l’aspirant per improvisar i/o composar. Es duran a terme els dies 2, 3 i 4 de juny mentre que les proves del bloc B es faran els dies 20,21 i 22 de juny.

Trobareu un resum del funcionament de les proves en aquest document (pdf) i una presentació virtual explicativa en aquest enllaç. Podeu consultar tota la informació detallada de les proves i el calendari a l’apartat proves d’accés del CSD.

Podeu ampliar la informació i inscriure’s a les portes obertes a l’apartat web portes obertes CSD

csd institut teatre