Actualitat

Es prorroguen les taules salarials dels professionals de la dansa que treballen en publicitat audiovisual

11/01/2021

Representants sindicals i empresarials han acordat allargar fins desembre de 2021 el conveni que regula els salaris d’actors, actrius, ballarins i ballarines en les obres audiovisuals de publicitat

El passat 24 de desembre de 2020 es va acordar prorrogar les taules salarials per a professionals de la dansa que treballin en obres audiovisuals de publicitat. Així ho han ratificat diversos representants sindicals* entre els quals es troba CONARTE, de la qual l’APdC en forma part. Entre les mesures que s’aplicaran en el conveni col·lectiu, es va acordar:

  • Prorrogar les taules salarials un any, fins el 31 de desembre del 2021, per a obres audiovisuals de publicitat amb pressupost igual o inferior a 750.000 euros. Les taules apareixen en els annexos de la resolució del 14 de gener de 2020.  
  • Obrir abans de l’1 de juliol de 2021 un període de negociació orientada a la regulació dels drets d’imatge d’actors, actrius, ballarins i ballarines en produccions publicitàries.
  • Assegurar que les taules salarials per a publicitat estiguin subjectes als increments percentuals salarials resultin d’aplicació l’any 2021 en el Conveni Col·lectiu.

El Conveni estableix tres categories dins del grup professional de ballarins: primer ballarí, ballarí solista i cos de ball. A les taules salarials seguirà les següents equivalències: primer ballarí/actor protagonista, ballarí solista/actor secundari i cos de ball/actor de repartiment. Podeu revisar les equivalències en les taules salarials en els annexos de la resolució, fent clic aquí.

*Els representants sindicals i empresarials reunits el 24 de desembre de 2020 varen ser APCP, PATE, PIAF, PROA, PROFILM, AEC, CCOO, UGT, UAA y CONARTE.