Actualitat

Propostes de millora per al desenvolupament del “Estatuto del Artista”

29/05/2017

Des de la taula de treball mixta d’impuls de les 36 propostes per a la millora de la condició professional del món de la Cultura, de la qual en forma part l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya-APdC juntament amb altres entitats i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Co NCA), s’han fet arribar diferents propostes de millora al document de treball per al desenvolupament del Estatuto del Artista y el trabajador de la cultura impulsat per la plataforma Seguir creando de Madrid.

Aquest darrer document desenvolupa 50 mesures i inclou les 36 propostes catalanes que ara es demanarà siguin considerades “d’emergència” per tal d’intentar avançar en la seva concreció. A l’hora del redactat final del document, en el camp dels ensenyaments artístics, també s’ha tingut en consideració l’estudi elaborat per l’APdC “Propostes de millora en l’àmbit de la docència de la dansa”, sobretot a l’hora del reconeixement de la denominació de grau als titulats en estudis artístics superiors.

El document final es presentarà a la subcomisió del Congrés dels Diputats per tal que aquesta pugui iniciar els tràmits parlamentaris per a la concreció d’aquestes mesures.