Actualitat

Proposen declarar l’any 2009 com a Any Interncional de la Creativitat i la innovació

24/04/2008

La Comissió Europea va adoptar el 31 de març una proposta amb vista a declarar l’any 2009 com a ‘Any europeu de la creativitat i la innovació’, segons explica el butlletí 719 de la Unió Europea que edita la Generalitat. Aquesta decisió la prendran el Consell de Ministres i el Parlament Europeu. La Comissió, segons declaracions del comissari Figel, sosté que dedicar un any europeu a aquesta qüestió és una manera efectiva de fer front a reptes importants, mitjançant la conscienciació del públic, la disseminació d’informació i de bones pràctiques, el foment de l’educació i la recerca, la creativitat i la innovació, per tal d’arribar a promoure un debat i un canvi polític, en darrera instància. La intenció és combinar iniciatives al pla europeu, estatal, regional i local per generar sinergies i concentrar el debat en temes concrets.

Un àmbit específic d’atenció, en el marc de l’educació, seran les matèries de matemàtica, ciència, informació i altres tecnologies. Així doncs, l’Any europeu és previst que se centri en com ajudar les persones a millorar les capacitats per a la resolució de problemes i a aplicar coneixements i idees en situacions del dia a dia. Així mateix, es promouran iniciatives centrades en la innovació social i empresarial. D’altra banda, i atesa la importància econòmica de les indústries culturals, també es fomentarà el talent i la creativitat artística al llarg de 2009 (com  a seguiment de l’Any europeu del diàleg intercultural 2008). D’altres àmbits seran l’empresa,  els mèdia, la recerca i el desenvolupament social, regional i rural.