Actualitat

Problemes per facturar? L’APdC renova conveni amb Musicat

21/12/2011

Com ja sabeu l’APdC va establir un conveni amb Musicat, segons el qual els socis i sòcies de l’APdC poden utilitzar els seus serveis. Musicat factura enlloc vostre, us dóna d’alta a la seguretat social, i us abona la quantitat corresponent descomptant les despeses de gestió. L’APdC ha renovat el conveni amb Musicat perquè pugueu seguir fent ús d’aquest servei, malgrat això considerem que aquest servei ha de ser utilitzat com a darrera opció, en el cas que no sigui viable una contractació ni donar-se d’alta com autònom.

Les noves condicions de Musicat són les següents:

Com donar-se d’alta a Musicat?

Cal fer un ingrés a Musicat de 50€ en dipòsit retornable en concepte d’inscripció (Banc Sabadell, núm. compte 0081-0086-03-0001744980). Aquests diners es retornen quan es formalitza la baixa de l’ús de Musicat, sempre que es sol·liciti per escrit.

Com utilitzar el servei?

Un cop pagada la inscripció, cal posar-se en contacte amb l’APdC (info@dansacat.org) per a sol·licitar el servei. L’APdC recollirà la sol·licitud i tota la documentació*  i l’enviarà a Musicat, que farà l’ingrés corresponent al soci.

Quina comissió cobra Musicat ?

Musicat es queda el 4% de la totalitat de la factura.

*La documentació imprescindible que els socis han de fer arribar a info@dansacat.org és:

· Full d’inscripció a Musicat signat
· Contracte de gestió signat
· Sol·licitud de factura o contracte mercantil signat
· Fotocòpia del DNI