Actualitat

Primera reunió de l’any de la Comissió de dansa del Consell de Cultura de Barcelona

10/04/2008

L’APdC va assistir dimecres 9 d’abril al Palau de la Virreina a la reunió de la Comissió de Dansa del Consell de Cultura de Barcelona. Aquesta comissió, un cop aprovat el Consell de Cultura de Barcelona, serà el lloc per poder exposar les problemàtiques del sector i sobretot un lloc d’intercanvi i de diàleg.  

A la reunió hi van assistir Marta Almirall (directora de Festes de l’ICUB), Maribel Benito (ICUB), Elena Carmona (CC la Barceloneta), Cesc Casadesús (director Mercat de les Flors), Beatriu Daniel (la Caldera), Oscar Dasi (la Porta), Bea Fernández (la Poderosa), Núria Font (Nu2s), Lipi Hernàndez (la Caldera), Rosa Mach (director de programes culturals ICUB), David Màrquez (Associació de Companyies de Dansa), Blanca Monreal (La JamB-Hártate de Kalle), Thomas Noone (Dansat), Carles Sala (dir cooperació i relacions sectorials ICUB), Tracy Sirés (ApdC), Ricardo Szwarcer (dir Festival Grec) i Raquel Tomàs (Àrea Tangent) i com a secretaris tècnics Carles Giner (secretari del Consell de Cultura de Barcelona i Àngels Queralt (ICUB).

L’APdC creu que la comissió de dansa serà una bona eina, sempre i quan els mecanismes de comunicació i el circuit d’informació sigui veritablement efectiu. Volem que hi hagi un compromís real per tirar endavant els projectes que s’aprovin. Hi ha d’haver estructures més transversals, on la participació ciutadana tingui un paper important. Desitgem que el treball d’aquesta comissió sigui efectiu.  L’APdC treballarà per portar-hi a debat les els temes que es recullin des del sector.

En la reunió, el responsable tècnic del Consell de Cultura de Barcelona, Carles Giner, va exposar el nou reglament del Consell de Cultura: “El Consell de Cultura amb caràcter assessor era l’únic que ens permetia fer la normativa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, el nou Reglament no és un intent, sinó una realitat, i que converteix el Consell en executiu i, alhora, assessor.”
Les tres funcions bàsiques són la participació en les subvencions en matèria de cultura, l’organització dels Premis Ciutat de Barcelona i l’elaboració d’informes perceptius.

El consell està format per el ple, amb un màxim de 50 persones – entre les quals 14 associacions professionals, de les quals el president de l’APdC en forma part, persones independents i 5 persones de partits polítics. Després hi ha l’òrgan del comitè executiu, format per 7 persones, i les comissions. El sector unànimement va demanar que en el comitè executiu tingui una persona de dansa. Les comissions, un cop aprovat el consell, tindran vida pròpia es podran anar convocant segons els temes del sector. Es confia que el consell de Barcelona i el Consell de les Arts de Catalunya en un futur es coordinin i puguin complementar-se en les polítiques culturals.

Un altre tema que es va debatre a la comissió va ser el sistema municipal d’ajuts a la creació. L’ICUB voldria redefinir els criteris de les subvencions per al sector de la dansa. Els assistents van creure convenient que el tema mereixia una reunió exclusiva d’aquest tema perquè és perillós fer qualsevol canvi, ja que són decisions que s’han de prendre amb molt cautela pel fet que el sistema de subvencions de l’ICUB també s’ha de complementar amb els ajuts de la Generalitat, i perquè estem en un moment de transició, d’incertesa, fins que el Consell de les Arts no estigui en funcionament.

L’altre tema que es va tractar van ser les Fàbriques de creació, com ara el Graner de la Philips. L’APdC i l’Associació de Companyies Professionals de Catalunya van explicar com està el projecte i que s’està redactant el pla d’usos bàsic. L’APdC havia convocat el dia abans, el 8 d’abril, una reunió per poder tractar aquest tema. ( Més informació https://www.dansacat.org/actualitat/1/84/  i https://www.dansacat.org/actualitat/1/85/ )