Actualitat

Preu reduït en la confecció de declaracions de renda 2019 per a socis i sòcies de l’APdC

30/04/2020
Des del 27 d’abril, l’assessoria especialitzada en assessorament d’artistes, Subiturre, engega el servei de confecció de la Declaració Anual sobre l’IRPF de l’any 2019 adreçat als associats i associades de l’APdC.
Comencem així una col·laboració professional amb la gestoria especialitzada en artistes i, per tant, la campanya es gestionarà íntegrament per Subiturre, no des de l’AADPC. Tots i totes vosaltres continuareu rebent el mateix servei amb la mateixa qualitat i professionalitat.
El servei està disponible pels socis i sòcies de l’APdC enviant un correu electrònic a l’assessora Laura Espejo a través de la següent adreça de correu electrònic: fiscal@subiturre.com.

La declaració no es confeccionarà el mateix dia de la visita, per tant, l’últim dia de recepció de documentació serà el 19 de juny de 2020.

Serà necessari que al correu electrònic adjunteu:
–    La Declaració de la renda de l’exercici 2018.
–    El vostre nom i cognoms.
–    El vostre número de telèfon.
–    El  número de DNI o NIE.
–    La data de caducitat del vostre DNI, la data d’expedició en cas que el DNI sigui permanent o el número de suport en cas de disposar NIE.
–    En cas de variacions en l’estat civil o naixement de descendència: consigneu el nou estat civil o el nom i data de naixement del fill o filla nascut i data d’adopció del fill o filla adoptat.
–    En cas de variacions en el domicili: nova adreça, nova referència cadastral i en cas de lloguer, DNI o NIE de la persona arrendadora.
–    En cas d’haver subscrit un contracte de lloguer i complir algun dels següents requisits (contracte de lloguer signat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, tenir 32 anys o menys, haver estat a l’atur 183 dies o més durant l’exercici 2019, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% o ser vidu/a i tenir més de 65 anys): enviar la totalitat de la renda abonada en concepte de pagament de lloguer durant l’exercici 2019.
–    En cas d’estar donat/da al RETA o al cens d’empresaris, professionals i retenidors: factures físiques emeses i suportades i resumen de l’IVA de l’exercici 2019 (en cas de disposar dels mateixos).
–    Certificat de pagament de quotes de l’APDC.
–    La resta de documentació que considereu.
L’assessora Laura Espejo contactarà telefònicament amb vosaltres per tractar la preparació de la declaració.

PREU

El preu del servei és el següent:

Declaracions simplificades (1): 45,00€
Declaracions ordinàries (2): 65,00€

(1)    Únicament rendiments de treball, capital mobiliari/immobiliari en concepte de drets d’imatge i deducció per compra/rehabilitació/lloguer d’habitatge habitual.

(2)    Guanys i pèrdues patrimonials de qualsevol tipus; activitats econòmiques empresarials/professionals; imputacions d’altres rendiments.
Més informació aquí.