Actualitat

Preu reduït en la confecció de declaracions de renda 2020 per a socis i sòcies de l’APdC

07/04/2021

El proper dilluns 21 d’abril, l’assessoria especialitzada en assessorament d’artistes Subiturre engega el servei de confecció de la Declaració Anual sobre l’IRPF de l’any 2020 adreçat als associats i associades de l’APDC.

Continuem així la col•laboració professional amb la gestoria especialitzada en artistes que vàrem iniciar l’any 2020 i, per tant, la campanya es gestionarà íntegrament per Subiturre, no des de l’AADPC. Tots i totes vosaltres continuareu rebent el mateix servei amb la mateixa qualitat i professionalitat.

En cas de tenir interès en aquest servei podeu posar-vos en contacte amb l’assessora Laura Espejo a través de la següent adreça de correu electrònic: fiscal@subiturre.com.

La declaració no es confeccionarà el mateix dia que s’enviï el correu electrònic, per tant, recomanem posar-se en contacte amb l’assessoria Subiturre abans del dia 25 de juny, ja que aquest és l’últim dia per presentar les domiciliacions en cas que el resultat de la Declaració sigui ingressar.

Serà necessari que al correu electrònic adjunteu:

 • La Declaració de la renda de l’exercici 2019.
 • El vostre nom i cognoms.
 • El vostre número de telèfon.
 • El  número de DNI o NIE.
 • La data de caducitat del vostre DNI, la data d’expedició en cas que el DNI sigui permanent o el número de suport en cas de disposar NIE.
 • En cas de variacions en l’estat civil o naixement de descendència: consigneu el nou estat civil o el nom i data de naixement del fill o filla nascut i data d’adopció del fill o filla adoptat.
 • En cas de variacions en el domicili: nova adreça, nova referència cadastral i en cas de lloguer, DNI o NIE de la persona arrendadora.
 • En cas d’haver subscrit un contracte de lloguer i complir algun dels següents requisits (contracte de lloguer signat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, tenir 32 anys o menys, haver estat a l’atur 183 dies o més durant l’exercici 2020, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% o ser vidu/a i tenir més de 65 anys): enviar la totalitat de la renda abonada en concepte de pagament de lloguer durant l’exercici 2020.
 • En cas d’estar donat/da al RETA o al cens d’empresaris, professionals i retenidors: factures físiques emeses i suportades i resumen de l’IVA de l’exercici 2020 (en cas de disposar dels mateixos).
 • Certificat de pagament de quotes de l’APDC.
 • La resta de documentació que considereu.

L’assessora Laura Espejo contactarà telefònicament amb vosaltres per tractar la preparació de la declaració.

PREU

El preu del servei és el següent:

DECLARACIONS ANUALS SOBRE L’IRPFPREU APDC
Declaracions simplificades (1)45,00€
Declaracions ordinàries (2)65,00€

(1) Únicament rendiments de treball, capital mobiliari/immobiliari en concepte de drets d’imatge i deducció per compra/rehabilitació/lloguer d’habitatge habitual.

(2) Guanys i pèrdues patrimonials de qualsevol tipus; activitats econòmiques empresarials/professionals; imputacions d’altres rendiments.