Actualitat

Avui s’ha presentat el nou Pla d’Impuls de la Dansa

23/02/2024

Les 9 mesures que contempla el Pla es desenvoluparan entre 2024 i 2026

Aquest matí la consellera de Cultura Natàlia Garriga ha presentat els Plans d’Impuls del Teatre, el Circ i la Dansa en un acte on eren presents els representants de les entitats del sector que els articulen. Garriga ha anunciat que aquests tres plans s’aplicaran durant els propers tres anys (2024-2026) i que comptaran amb un pressupost global de 10M€, dels quals 3M€ s’executaran aquest 2024.

Les 9 mesures que conté el II Pla d’Impuls de la Dansa tenen com a objectius estratègics incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat i fomentar una major difusió de la dansa i les arts del moviment en l’esfera pública. De la mateixa manera, es vol incidir també en l’impuls i foment de la capacitació i la formació professional, així com desenvolupar projectes relacionats amb la sostenibilitat i l’accessibilitat. Per donar resposta a aquests objectius, les mesures del Pla treballen seguint la cadena de valor: Suport a la creació i producció; Difusió i generació de públics; Impuls a la contractació al circuit nacional; Suport a la formació i capacitació professional; Foment de la sostenibilitat ambiental i Foment de l’accessibilitat.

Aquest II Pla d’Impuls de la Dansa té una comissió de seguiment formada per: l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC); l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC); l’ Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC); el Mercat de les Flors; el Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals; l’ Ajuntament de Tarragona i una representació d’Equipaments Municipals.

Plans d’accions específiques:

1.- Circuit Tardor en Dansa

Aquesta nova iniciativa pretén donar continuïtat a l’objectiu principal definit en l’edició pilot del Tardor en Dansa que es va dur a terme el 2022: dinamitzar el sector de la dansa, impulsant la distribució territorial d’aquesta disciplina, per tal de reforçar el mercat intern i reactivar-la. I es dividirà en dos circuits, un per a peces curtes format per 6 municipis i un altre circuït format per 6 municipis més que acolliran en escenaris tancats espectacles de petit i mitjà format. Tots els municipis organitzaran al voltant de la iniciativa que acullin accions de formació i/o creació de públics.

Cap de la mesura: Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya // Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya.

2.- Nodes Coreogràfics Nacionals

Una de les apostes més fortes del nou Pla d’Impuls de la Dansa és la creació de diferents pols distribuïts arreu del país per tal de convertir-se en espais d’impuls a la creació i difusió de la dansa catalana. Espais de residència amb possibilitats de producció i desenvolupament de projectes propis arrelats al territori.  

3.- Cèl·lula 2a etapa

Estructura flexible per a la creació, la transmissió contínua i el desenvolupament de la dansa. Convida i acull coreògrafs/es i ballarins/es. Té com a objectiu facilitar i produir creacions de format mig/gran, donant resposta a la dificultat actual de sostenir peces d’aquest format des de petites estructures de producció privada. Els projectes CÈL·LULA prenen formes diverses, com ara produccions pròpies, coproduccions internacionals o nacionals o laboratoris de recerca, en funció de les creacions, els artistes i les complicitats que es donen.

Cap de les mesures: Consorci del Mercat de les Flors

4.- Dansa en Gira

Suport a gires d’espectacles de mig-gran format que fan gira per tot el territori català i no són coproduccions del Mercat de les Flors.

Cap de la mesura: Direcció General de Promoció Cultural / Departament de Cultura.

5.-

Programa formatiu de professionalització per dotar les professionals d’eines i recursos en relació a les necessitats detectades pel propi sector. A qui va dirigit? A totes les professionals del sector de la dansa que tinguin la necessitat d’actualitzar i/o ampliar coneixements. Format: virtual i obert a tothom Sessions: sessions de 2,5 hores.

Programa de mentories. Acompanyament per a professionals que vulguin treballar un projecte en l’àmbit de la producció. A qui va dirigit? A les professionals que tinguin un projecte en fase pre o consolidat el qual vulguin avançar en l’àmbit esmentat anteriorment. Format: presencial/virtual per als 10 participants al programa. Sessions: entre 5 i 7 sessions de formació x 4 hores + tutories individualitzades.

Cap de la mesura: Servei de Desenvolupament Empresarial / SDE – ICEC.

6.- Mapadeball / Tots Dansen

La intenció és fer créixer el projecte a nivell de tot el país. Dos projectes amb el mateix objectiu: apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove; esdevenint alhora una eina educativa pel professorat. Un treball que suposa un aprenentatge i una vivència i experiència positiva, tant personal com col·lectiva, per a l’alumnat dels instituts d’ensenyament secundari. Mapadeball, partitures coreogràfiques i Tots Dansen són propostes que la Xarxa Transversal impulsa conjuntament amb el Mercat de les Flors. Des del Mercat es lidera l’aspecte formatiu i de direcció artística, mentre que la Xarxa assumeix la implantació a les ciutats, pel que fa a coordinació i organització general de la proposta.

Cap de la mesura: Consorci del Mercat de les Flors // Xarxa Transversal.

7.- Pro365 / Dansa

Pro 365 Dansa és un dispositiu d’acompanyament a professionals de la gestió escènica en l’àmbit de les arts del moviment  i de la creació contemporània. Està dirigit a professionals de la gestió de teatres públics de Catalunya: programadors, directors, gerents, coordinadors, etc., que vulguin ampliar i descobrir altres processos i metodologies de treball.

Cap de la mesura: Ajuntament de Tarragona // Especial Dansa

També es desenvoluparan mesures de caràcter transversal per a les diferents arts escèniques que tindran en compte el suport a la sostenibilitat ambiental i el foment de l’accessibilitat.

Aquí podeu consultar el balanç del I Pla d’Impuls de la dansa.

Un cop més, us volem donar les gràcies a totes per participar del procés col·lectiu que vam obrir l’any passat per debatre entre totes com volíem que fos el nou Pla d’Impuls de la Dansa (PID). Malgrat no hem pogut arribar a cobrir totes les propostes que van aparèixer durant les jornades de participació, des de l’APdC seguirem en constant diàleg i negociació amb les administracions per fer arribar totes les necessitats de sector que van sortir a debat.