Actualitat

Participa a l’estudi de Danza T sobre prevenció d’accidents i lesions. Omple l’enquesta!

20/12/2011

La plataforma Danza T, de la que forma part l’APdC, va iniciar fa uns mesos l’ estudi
“La interacción entre los profesionales de la danza y el pavimento. Pavimentos escénicos y de ensayo. Una aproximación sociológica y prevencionista”.  Per a poder seguir amb l’estudi us demanem que contesteu un qüestionari breu. Les conclusions es difondran a través de Danza T i dels webs de les associacions professionals de dansa de l’Estat Espanyol.

CONTESTAR QÜESTIONARI

Moltes gràcies!

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa als i les participants en aquest estudi que les dades de caràcter personal, aportats a través dels diferents mitjans existents, tant si provenen del / a propi / a interessat / ao persona autoritzada per ell / ella seran únicament utilitzats per als fins abans assenyalats i no seran cedides a terceres persones. Es garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Un cop deixin de ser necessàries les dades personals proporcionades, es procedirà a la seva cancel.lació en els nostres fitxers ia la destrucció o devolució al titular de les dades.