Actualitat

Orientació per a la justificació de les subvencions del CoNCA

22/09/2011

Si has de fer una justificació del CoNCA, t’interessarà la informació i documentació que hem recopilat des de l’APdC:

Data límit per justificar

*Us recordem que la data límit per justificar la subvenció és d’un mes després d’haver finalitzat l’activitat (segons data de finalització que s’especifica al calendari del projecte). 

Documentació que cal llegir abans de començar a fer la justificació

– Bases de la convocatòria de DANSA:
CMC/4021/2010 i CLT/1168/2011
– Bases de la convocatòria d’AGENTS ARTICULADORS:
CMC/3994/2010 i CLT/1169/2011
– L’apartat “Instruccions” del pressupost del CoNCA 
– L’apartat “Preguntes freqüents” de la web del CoNCA

Canvis en el projecte subvencionat?

En cas de canvis en el projecte subvencionat, s’han de notificar per escrit al CoNCA, inclosa la modificació de l’activitat, del pressupost, i/o del calendari presentat. El CoNCA valorarà la modificació i comunicarà per escrit si l’accepta o no. Només l’acceptarà si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions de les bases. Els canvis no comunicats o no acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de l’ajut.

En cas de proposta de modificació del pressupost, cal fer servir el mateix model de pressupost enviat amb el projecte inicial.

Auditoria obligatòria per a projectes que han rebut 60.000€ o més

Contràriament al que posen les bases originals, i tal com ho expliquen els documents CLT/1168/2011 i CLT/1169/2011, NO hi ha cap canvi respecte a l’any passat pel que fa a l’AUDITORIA: els beneficiaris de subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros han de presentar amb la justificació una auditoria realitzada per auditors inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, per veure el llistat d’auditors inscrits, fer clic aquí.

No s’acceptaran tiquets de caixa com a document justificatiu

Pel que fa als altres elements de la justificació, no hi ha cap canvi substancial en relació a l’any passat. El canvi més important és que no s’acceptaran tiquets de caixa com a document justificatiu de la subvenció.

Si és la primera vegada que justifiqueu una subvenció o si teniu qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb el CoNCA (de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, al 93 316 27 86 / info.conca@gencat.cat) o amb l’APdC (de 10 a 15h al 93 268 24 73 / projectes@dansacat.org).