Opinions

Què passa amb el CoNCA?

Un 17,5%, aquest és, finalment, el percentatge de retallada que s’ha plantejat per al Departament de Cultura en els pressupostos d’enguany de la Generalitat de Catalunya. No serà aquest el departament que patirà més retallada, cal dir-ho. Però cal dir, també, que des del sector cultural hi ha la sensació que el nostre missatge no ha arribat. Som un sector que proporcionalment representa un despesa ínfima en relació amb els pressupostos generals i que, a més, pateix un greuge econòmic històric (si és que Catalunya es vol emmirallar amb altres països europeus amb un desenvolupament cultural saludable), som un sector que no tenim la capacitat d’absorbir una retallada important. I el 17,5% ho és, sens dubte. Què passarà amb la cultura i les arts a Catalunya en un futur immediat? No ens enganyem, el panorama és presenta bastant negre.

No cal, però, entrar en el terreny de les prediccions. Disposem ja d’informació que ens pot preparar per enfrontar part d’aquest futur: el pressupost del CoNCA d’enguany ha patit una retallada del 28,3%. Aquesta notícia ha caigut en el sector cultural i especialment en el sector de la dansa, com un gerro d’aigua freda.

Mitjançant la plataforma “No retalleu la cultura” vam tenir la sensació de ser escoltats quan vam demanar que, en cas que hi haguessin retallades, es fes amb una especial atenció pels àmbits més vulnerables. La reducció dràstica del pressupost del CoNCA, però, ha atemptat directament contra aquest principi: el CoNCA és precisament l’ens que dóna suport a aquelles iniciatives artístiques i culturals que no poden accedir al joc de les indústries culturals i que, per tant, tenen una alta dependència dels ajuts públics donada la seva minsa rendibilitat econòmica (que no pas cultural o social!). ¿No es tracta, doncs, d’un àmbit especialment vulnerable sobre el qual la tisora hauria de passar amb una cura molt especial?

Cal afegir, a més, que la lectura d’aquesta retallada en clau del sector de la dansa és fins i tot més desoladora: en funció del mapa actual de competències institucionals, la majoria de recursos econòmics públics per a la dansa provenen del CoNCA. Així doncs, no s’ha d’amagar que aquest sector pot preparar-se per a una bona sacsejada al llarg del 2011.

Lamentablement, aquí no s’acaben les novetats. El passat 1 de juny es va fer públic un avantprojecte de llei que entre d’altes moltes iniciatives, liquida completament al CoNCA respecte a les seves funcions executives i pressupostàries, deixant-lo poc més que com a un òrgan consultiu. El període per al·legacions d’aquest avantprojecte de llei acaba en dos dies*. Després entrarà en procés parlamentari per a les votacions.

Naturalment sorgeixen moltes preguntes al respecte: ¿potser no s’ha pensat que tots aquells que creuen estar en una democràcia participativa caurien de cul a terra en veure com es planteja una proposta d’aquesta transcendència sense haver proposat abans un mínim diàleg al respecte?, ¿potser no s’ha pensat que, des del món dels professionals de l’art i la cultura, l’eliminació d’un ens sorgit de l’esforç col·lectiu i del consens sectorial seria pres com a una absoluta manca de consideració per la feina feta al llarg dels anys?, ¿potser no s’ha pensat que, en el cas que la proposta de llei sigui encertada, donada la situació, caldria almenys abordar el tema posant l’accent en l’explicació d’allò que es proposa, especialment quan se sap que, a priori no serà ben rebut?

Que el CoNCA és una institució que ha creat molta controvèrsia, fins i tot en el si de molts dels col·lectius que van propiciar la seva creació, és un fet que s’ha d’assumir. Però que els desacords respecte el seu funcionament no han de servir de coartada fàcil per desmuntar-lo, és també quelcom que hem de manifestar obertament, especialment considerant que estem parlant d’una institució que tan sols porta dos anys en funcionament i sabent, també, que el seu model independent responia a les demandes consensuades del sector cultural.

No es veu clar, tampoc, quina consideració passarien a tenir els actuals projectes que no formen part de les indústries culturals en un model que, pel que sembla, posa l’accent en el desenvolupament empresarial. El temor està més que justificat i, tant si respon a una realitat com si és infundat, donat que és més que previsible, no s’entén que no hi hagi hagut una tasca informativa adequada per tal que els professionals de la cultura no rebin aquest avantprojecte de llei com una agressió a tot allò que s’ha estat defensant al llarg dels anys.

Tot plegat ens aboca a una sensació desagradable de desencís. Som conscients que el context econòmic no és favorable, però, precisament per això, donat que molt probablement aquest context requereix prendre mesures excepcionals, considerem que s’ha de calcular molt bé quines són aquestes mesures, s’ha de procurar ser molt didàctic en exposar-les i s’ha d’intentar que la societat participi i s’impliqui tant com sigui possible per donar-li valor a la seva veu.

Desitgem el millor per al desenvolupament de la cultura i, en especial, per al desenvolupament de la dansa a Catalunya i, en aquest sentit, ni les retallades en els pressupostos de Cultura ni el panorama a què ens pot abocar el que encara és l’ avantprojecte de la llei Òmnibus, ens semblen decisions positives en cap sentit. Estaríem, però, encantats que ens convencessin del contrari amb bons arguments. Algú disposat a parlar-ne en un termini de… dos dies?

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya

*El Govern ha decidit allargar el termini per presentar al·legacions 15 dies més. Ho hem sabut el 07/06 al vespre, aquest Editorial ja estava publicat.