Actualitat

Opina sobre la Llei de Propietat Intel·lectual

27/07/2009

El Govern espanyol està treballant en la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquesta llei afecta a les creacions dels artistes, i a l’ús que altres persones (artistes o no) fan d’aquestes creacions. Bàsicament regula els drets d’autor. I d’aquí se’n deriven les seves aplicacions: canons, entitats de gestió… Per exemple, quan un artista crea una coreografia, automàticament pot fer ús dels seus drets, com ara el de transformació (si mai algú vol fer servir la peça per crear-ne una de nova, li haurà de demanar permís, i si és el cas, pagar-li). Alhora, si un creador utilitza una peça musical d’una tercera persona per a la seva feina, pot ser que estigui obligat a pagar-li certs diners, o com a mínim, demanar-li permís per utilitzar-la. Igualment, tothom que faci ús de creacions de tercers, haurà d’informar-se sobre els drets de la peça i si està exempt de pagar-los. Per exemple, una discoteca que faci servir un cd d’un artista, segurament haurà de pagar drets d’autor (normalment a través d’entitats de gestió com l’SGAE), en canvi, una escola no ho hauria de fer, perquè la llei permet l’ús lliure per a fins didàctics.

Amb motiu d’aquesta reforma, el Govern ha obert un període de consultes als sector implicats a través de la Subcomissió sobre Propietat Intel·lectual de la Comissió de Cultura. Aquesta subcomissió ens ha demanat que proporcionem el nostre punt de vista i la informació o documentació necessària sobre aquesta reforma. És per això que us adjuntem un qüestionari que caldrà que retorneu complimentat abans del 6 de setembre de 2009 amb les vostres opinions a projectes@dansacat.org.