Actualitat

Oferta de cursos de formació continuada del Conservatori Superior de Dansa

23/09/2013

El Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre presenta la seva oferta de cursos de formació continuada.  Aquest programa té la vocació d’oferir tant classes tècniques com classes que combinen aspectes tècnics amb aspectes d’aprofundiment teòrico-pràctic.

Les persones interessades s’hauran de dirigir a la Secretaria Acadèmica General i formular la seva inscripció.

Consulteu l’oferta de cursos en el següent enllaç:

Cursos de Formació continuada del CSD (pdf)

Aquests cursos tenen caràcter no reglat, no obstant això, aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 80% de les classes i siguin qualificats pels corresponents professors com a aptes obtindran una certificació.