Actualitat

Obertes les inscripcions per a companyies per a la jornada Espai de Carrer

06/11/2017

Obert el període de presentació de sol∙licituds per participar a Espai de Carrer, jornada per a la contractació d’espectacles d’arts de carrer, que se celebrarà al Cubic de Viladecans el dimarts, 27 de Febrer de 2018.

 
La convocatòria està oberta a companyies i artistes professionals amb residència a
Catalunya
  que  presentin  espectacles  de  qualsevol  gènere  (teatre,  dansa,  circ,
instal∙lacions, titelles, musical, clown, etc.) que han estat creats per ser representants
en l’espai públic, prioritzant aquells espectacles que hagin estat poc representats a
Catalunya. Té com a objectius:
Fomentar la contractació d’espectacles de carrer en circuits com ara les festes
majors.
Connectar companyies, tècnics municipals i programadors.
Espai de Carrer oferirà a les companyies seleccionades:
‐ Vetllar perquè la presència de tècnics de cultura municipals i programadors
sigui àmplia i representativa.
‐ Promoció mitjançant el seu web i les seves xarxes socials de l’esdeveniment i de
les companyies que hi participin abans, durant i després de la celebració de
l’Espai de Carrer.
‐ Remuneració  per  cobrir  les  despeses  generades  per  la  representació  de
l’espectacle i dietes.
‐ Infraestructura  i  condicions  tècniques  òptimes  pel  desenvolupament  de
l’espectacle.
‐ Edició d’un catàleg imprès amb totes les dades dels espectacles seleccionats
per tal que els tècnics municipals de cultura i programadors puguin contactar
amb les companyies.
‐ Oferir un espai d’intercanvi entre tots els assistents, tant companyies, tècnics
municipals  de  cultura  i  programadors  per  tal  de  fomentar  el  diàleg  i  la
contractació.

Enguany, el calendari previst per a la jornada jornada tècnica per a la contractació d’espectacles d’arts de carrer és el següent:

Dia de celebració: Dimarts, 27 de febrer de 2018, al Cubic de Viladecans.
Data d’inici per a la presentació de propostes: 6 de novembre de 2017.
Data finalització per la presentació de propostes: 4 de desembre de 2017.
– Publicació de les companyies seleccionades: 18 de desembre de 2017.
Us podeu descarregar les bases i la fitxa d’inscripció aquí.
Espai de Carrer es una co‐producció del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
 mitjançant l’Àrea de Mercats de l’Institut de les Empreses Culturals (ICEC),  i
l’Ajuntament de Viladecans i el Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer de
Viladecans
, que compta amb la col∙laboració de Cultura‐Diputació de Barcelona, i amb
el suport de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), l’Associació
Professional de de Teatre Per A Tots Públics
 (TTP), l’Associació de Professionals de la
Dansa  de  Catalunya
(APdC), l’Associació  de  Companyies Professionals de Dansa de
Catalunya
 (ACPDC) i l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya
(Ciatre), i la complicitat de la Plataforma d’Arts de Carrer.