Actualitat

Obertes les inscripcions al VI Premi Internacional Roseta Mauri

26/10/2012

La Fundació Teatre Fortuny de Reus, amb la col·laboració del Consorci del Teatre Fortuny, convoca el Premi Internacional de dansa Roseta Mauri que tindrà lloc del 12 al 16 de març de 2013. La convocatòria d’aquest Premi neix amb la idea de donar l’oportunitat  individual de fer conèixer el talent de les nombroses voluntats existents en el  món de la dansa. Competir, però també participar en un esperit de ser un impuls  a la carrera artística dels concursants. Es tracta d’un premi internacional de gran envergadura , l’unic a l’Estat Espanyol, dotat amb 6.000 euros, inclou un segon i tercer premis dotats amb 2.000 euros i 1.000 euros, respectivament. Les inscripcions ja estan obertes.

CONDICIONS GENERALS


1.1 Poden participar-hi tots els ballarins/ines de dansa de qualsevol nacionalitat amb edats compreses entre els 16 i 21 anys (1992 – 1997), ambdues incloses i complertes durant l’any 2013.

1.2 Els concursants no poden tenir cap contracte professional durant el Premi.

1.3 El cost de la inscripció per participar-hi serà de 50 euros i es formalitzarà mitjançant la recepció dels formularis de matrícula abans del 28 de febrer de 2013, degudament emplenats segons les condicions que s’hi estipulen. En cap cas aquesta quota serà remunerada.

1.4 El PREMI INTERNACIONAL DE DANSA ROSETA MAURI està dotat amb 6.000 euros i s’atorgaran un segon i tercer premi dotats amb 2.000 i 1.000 euros respectivament. A tots els premis amb dotació econòmica se’ls aplicarà la retenció legal corresponent. El pagament dels premis es farà per transferència bancària a un número de compte facilitat pel concursant a l’organització. Al voltant d’aquesta convocatòria, l’organització assumeix concedir premis complementaris, beques, cursets i altres reconeixements destinats a determinats àmbits del món de la dansa, oferts per organismes, entitats, empreses o escoles de dansa.

1.5 Els concursants hauran de presentar-se al Teatre Fortuny de Reus el dia 12 de març de 2013 a les 10.00 h per tal d’acreditar-se, i hauran de portar enregistrades en CD les diferents músiques per a la variació lliure i per a d’obligatòria. La durada no podrà excedir els 3 minuts. Cada CD haurà d’estar perfectament identificat amb nom i cognoms del participant, títol de la variació i autors respectius.

Més informació: www.rosetamauri.org/v2/ca/vi-premi-internacional-roseta-mauri/bases