Actualitat

Oberta la primera fase del programa d’ajudes Perform Europe

18/06/2021

El programa d’ajudes Perform Europe és un programa pilot finançat per la Comissió Europea. El seu objectiu és donar suport a projectes per fer gires d’obres escèniques més sostenibles i inclusives als països de Creative Europe (Unió Europea i el Regne Unit).

El programa d’ajuts de Perform Europe es desenvolupa en dues fases:

1) La sol·licitud per a la primera fase està oberta del 15 de juny al 7 de juliol a la plataforma digital Perform Europe.

En aquesta primera fase, productors (organitzacions, artistes, col·lectius, empreses) i programadors (festivals, llocs i altres organitzacions que ofereixen un context de programació) estan convidats a postular-se per formar part del procés d’aprenentatge col·lectiu i treball en xarxa organitzat per Perform Europe, i recolzat per la seva plataforma digital. Els candidats seleccionats en aquest primer pas poden formar associacions entre ells, co-crear propostes innovadores de gires i distribució i demanar fons, que van des € 10,000 a € 100,000. Els candidats seleccionats en aquesta fase seran convidats a participar en la segona fase del procés.

2) En la segona fase, durant i després de participar en el procés d’aprenentatge i interrelació, els sol·licitants formaran associacions entre si, crearan conjuntament propostes per a les gires i la distribució, i sol·licitaran els ajuts de Perform Europe.

El pressupost total disponible és d’1,5 milions d’euros; els imports de les ajudes oscil·laran entre els 10.000 i els 100.000 euros. La segona convocatòria es publicarà a finals de juliol únicament per als seleccionats en la primera fase.

A qui busquen en la primera fase?

Organitzacions i professionals autònoms que:

 • treballin en les arts escèniques: teatre, dansa, performance (inclosa la performance amateur), circ i arts de carrer. Tingueu en compte que els espectacles
  de música en viu (incloent l’òpera i els musicals) no estan coberts per Perform Europe, excepte el teatre amb música.
 • per a productors: que tinguin una obra artística o iniciatives artístiques que vulguin dur a altres països, físicament, digitalment o de forma mixta, entre
  octubre de l’2021 i finals de juny de l’any 2022.
 • per presentadors: que tinguin un festival o un espai, o un altre context que presenti una obra artística d’un altre país entre octubre de 2021 i finals de juny
  de 2022.
 • tinguin residència en un dels països de Creative Europe * (veure la llista completa en aquesta pàgina) o al Regne Unit.
 • tinguin una visió sobre com col·laborar internacionalment compartint recursos, practicant l’equitat i la solidaritat.
 • puguin demostrar que ja estan realitzant pràctiques alternatives i innovadores de gires i distribució, i també aquells que estiguin disposats a innovar les seves pràctiques i tinguin una visió sobre com fer-ho, però potser experimentin massa limitacions.

Encoratgen especialment als presentadors i productors que tenen menys visibilitat en el panorama artístic internacional a presentar-se a aquesta convocatòria. Donen la benvinguda a sol·licituds de dones, artistes i organitzacions amb seu a zones rurals, de persones procedents d’entorns desfavorits, les minories ètniques, els qui s’identifiquin com a membres de la comunitat LGBTQIA +, que tinguin discapacitats i qualsevol altra persona que s’identifiqui com a part d’un grup subrepresentat dins el panorama de les arts escèniques.

perform europe