Actualitat

Oberta la fase d’al·legacions pel projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat en tècniques de Dansa Urbana, i se n’estableix el currículum

14/01/2020

El projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques de Dansa Urbana, i se n’estableix el currículum, es troba en fase d’al·legacions, i tothom que ho vulgui ho pot fer.

Des de l’APdC – Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya defensem que els estudis artístics de dansa que s’articulen des del Departament d’Ensenyament siguin de gestió pública afavorint la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes. Amb la mateixa idea, creiem primordial l’aposta per la descentralització d’estudis arreu del territori català i no veiem amb bons ulls la concentració majoritària a la demarcació de Barcelona.

Com a agent articulador del sector professional de la dansa a Catalunya mostrem el nostre més absolut desacord en la creació d’uns estudis de formació professional que només tenen reconeixement laboral al territori català, i que no tenen capacitació professional ni sortides laborals clares. Pensem que la via correcta seria vincular aquests estudis al Conservatori Superior de Dansa, adaptant les proves d’accés per tal de facilitar la inclusió dels professionals de danses urbanes, i treballar per uns estudis el més professionalitzadors possible en els centres que ja tenen el reconeixement del Departament.

Amb aquesta nova oferta formativa estem creant tot un seguit de discriminacions en contra dels estudis ja existents. D’una banda, la titulació professional de dansa equival a un nivell de Grau mitjà (6 anys d’estudi i 3.800 hores lectives), mentre que la nova titulació també ofereix el mateix nivell de reconeixement amb només 1.400 hores. D’altra banda, el fet que aquests nous estudis només tinguin reconeixement a efectes laborals, no permetrà que els nous estudiants puguin continuar la seva formació al Conservatori Superior de Dansa sense realitzar les proves específiques de batxillerat. Creiem del tot necessària la construcció de passarel·les entre ambdós estudis per tal de facilitar la continuïtat formativa dels nostres professionals.

No obstant això, com que el Departament d’Ensenyament ha seguit endavant amb aquest projecte de decret, des de l’APdC hem fet seguiment del seu procés com a membres de la comissió de qualificació professional  per assegurar-nos que s’escoltava la nostra postura.

El període d’al·legacions, les observacions o suggeriments és obert i públic. Qualsevol que ho vulgui s’ha d’adreçar al Departament d’Educació indicant com assumpte «Al·legacions al Projecte de decret que crea títol de la Generalitat – DGFPIiERE», i es poden presentar telemàticament mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica). El termini són 15 dies hàbils des de la seva publicació (7 de gener).