Actualitat

Oberta la convocatòria de la novena edició del Circula! Tren de creació i formació en dansa

07/02/2023

Per a aquesta edició del 2023, la convocatòria de Circula introdueix una modificació substancial de les seves bases, contingut, enfocament i objectius del programa, obrint dues modalitats al projecte

Des d’avui és oberta la convocatòria de propostes per a la novena edició del CIRCULA! Tren de creació i formació a Dansa, una iniciativa impulsada per diferents associacions de professionals de la Dansa de l’Estat espanyol que té l’objectiu de facilitar la mobilitat dels seus professionals des del 2015. Integren aquest projecte l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM), la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Va­lenciana (APDCV), la Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco (ADDE), la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD), la Asociación de Profesionales y Usuarios de las Artes del Movimiento de Murcia (Unión Danza Visible), la Associació de Professionals de la Dansa de les Illes Balears (APDIB) i la Plataforma artes do movimiento de Galicia (PAM).

Per a aquesta edició del 2023, la convocatòria de Circula introdueix una modificació substancial de les seves bases, contingut, enfocament i objectius del programa, obrint dues modalitats al projecte.

Modalitat A: Residències de recerca o creació.

Modalitat B:  Exhibició.


Circula és un projecte estatal que té per objectiu fomentar la investigació, la creació i la visibilitat de processos creatius i d’espectacles en què el moviment i el cos són l’eix central, i facilitar la mobilitat dels nostres i les nostres professionals associades – a les comunitats de Catalunya, Madrid, València, País Basc, Andalusia, Múrcia, Illes Balears i Galícia – creant xarxes i complicitats entre les comunitats.

L’objectiu de Circula 2023 és donar suport a artistes i col·lectius artístics de tot l’Estat afavorint la investigació i la creació dels llenguatges escènics contemporanis i l’intercanvi, amb la comunitat i el context del territori, tant social com artístic, potenciant la trobada, la experiència en funció de la necessitat i naturalesa del projecte seleccionat.

Modalitat A: Residències de recerca o creació

Es podran presentar a aquesta convocatòria per fer una residència artística de creació, creadores associades de les comunitats de Madrid, Catalunya, Euskadi, Andalusia, Galícia i Comunitat Valenciana.

Les residències artístiques dels projectes seleccionats es concentraran majoritàriament el segon semestre del 2023. Calendari per determinar.

Tindran una durada mínima duna setmana i màxima de dues.

Durant el període de residència les creadores seleccionades es comprometen a consensuar amb la direcció del centre una acció o accions que facilitin la difusió del mateix procés (mostra oberta, treball amb comunitats no professionals, workshops…) o qualsevol altra activitat que reverteixi a l’entorn més proper.

Cada creador/a o companyia seleccionada rebrà un caixet màxim de 2.500 euros (impostos no inclosos) per dues setmanes. Si la residència tingués una durada menor, aquest pressupost s’ajustaria de manera proporcional, que seran abonats prèvia presentació d’una factura. Aquest import inclou el treball de residència, així com totes les despeses d’intèrprets, tècnics/ques, transports, dietes i necessitats específiques que se’n derivin. Per cobrir l’allotjament, si cal, es podrà optar a una borsa econòmica de màxim 500€.

  • La creadora seleccionada de MADRID tindrà la seva residència a GALÍCIA, a CASA VELLA (Allariz, Ourense) al setembre, amb una durada d’una setmana.
  • La creadora seleccionada de COMUNITAT VALENCIANA tindrà la seva residència a CATALUNYA, al CONVENT DE LES ARTS (Alcover, Tarragona) el segon semestre, amb una durada de dues setmanes.
  • La creadora seleccionada d’ANDALUSIA tindrà la seva residència a EUSKADI, a DANTZAGUNEA (Errenteria) en col·laboració amb el Festival Labo XL5 (Donostia), del dijous 2 al dijous 16 de novembre. El dijous 16 de novembre es farà la mostra oberta al públic del procés de creació a Donostia en el marc del festival LABO XL5.
  • La creadora seleccionada de GALÍCIA tindrà la seva residència a MADRID (lloc per determinar) el segon semestre, amb una durada d’una setmana.
  • La creadora seleccionada de CATALUNYA tindrà la seua residència a la COMUNITAT VALENCIANA a LA MUTANT Espai d’Arts Vives de València, el segon semestre, amb una durada de dues setmanes.
  • La creadora seleccionada d‘EUSKADI tindrà la seva residència a ANDALUSIA, al CENTRE DE CREACIÓ COREOGRÀFICA D’ANDALUSIA (Sevilla), al segon semestre, amb una durada de dues setmanes.

Les dates de la realització de les diferents residències es concretaran un cop seleccionats els projectes juntament amb els espais d‟acollida.

Modalitat B:  Exhibició

Es podran presentar a aquesta convocatòria per exhibir una proposta artística juntament amb un taller formatiu, creadores associades d‟alguna d‟aquestes comunitats (Múrcia i Illes Balears).

L’exhibició de la proposta seleccionada es concentrarà majoritàriament el darrer trimestre del 2023. Calendaris i espais per determinar.

  • La creadora seleccionada de MÚRCIA exhibirà la seva peça a ILLES BALEARS i la persona seleccionada d’ILLES BALEARS exhibirà la seva proposta a MÚRCIA.

Cada creador/a o companyia seleccionada rebrà un caixet de 2.700 euros (impostos no inclosos) per actuació i activitat formativa, que seran abonats amb la presentació prèvia d’una factura. Aquest import inclou el treball de residència, així com totes les despeses d’intèrprets, tècnics/ques, transports, dietes i necessitats específiques que se’n derivin.