Actualitat

Novetats en la comunicació de la compatibilitat de la jubilació i les retribucions per activitat artística

27/09/2023

Ja no serà necessari que els interessats comuniquin a la Seguretat Social les activitats artístiques que realitzin

Feu un cop d’ull a la Guia que ha preparat l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya per conèixer els procediments a seguir

A principis d’aquest any us comunicàvem un pas històric per al sector: el reconeixement de la intermitència del sector i la compatibilitat de la jubilació amb l’activitat artística. Aquesta última fita es feia efectiva l’1 d’abril 2023 i per fi se’ns permetia compatibilitzar el 100% de la prestació de jubilació amb el 100% de les retribucions percebudes per l’activitat artística, tant per compte propi, com per compte d’altri.

Les darreres novetats són que a dia d’avui, i segons les darreres instruccions rebudes pels serveis centrals de l’INSS, ja no serà necessari que els interessats comuniquin a l’INSS les activitats artístiques que realitzin, ja que de forma automàtica l’INSS reconeixerà la compatibilitat entre la pensió de jubilació i l’activitat artística.


*La compatibilitat entre la prestació de jubilació i les retribucions percebudes es troba regulada a l’article 249 quater del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

**Si teniu més dubtes, recordeu que com a associades teniu inclós el servei d’assessorament laboral i legal.