Actualitat

Novetat: Afectacions als centres de formació de dansa amb el pla sectorial d’extraescolars

20/10/2020
Durant el mes d’octubre s’han aprovat una resolució sobre noves mesures de prevenció per la Covid-19 i el pla sectorial d’extraescolars, que han generat dubtes al sector dels centres de formació de dansa sobre si calia aplicar canvis en els protocols que estan duent a terme.
L’advocada assessora de l’APdC, Andrea Leunda, ha analitzat els dos documents i la conclusió és la següent:
Per una banda, la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC el passat divendres 16 d’octubre, no és d’aplicació a les escoles de dansa.
Per l’altra, el Pla sectorial d’especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars, sí que afecta a les escoles de dansa.
Aquest pla, en tot allò que escaigui, és d’aplicació a les escoles de dansa que imparteixen formació no reglada ja que com estableix l’apartat 2.2.b “el present document s’aplica a aquestes activitats i modalitats formatives amb caràcter subsidiari pel cas que no s’hagi dictat una regulació específica”. A més, a l’annex del present Pla es fa esment concret als requisits que han de complir les escoles de dansa.
Des de l’APdC es recomana la lectura de tot el pla per poder comprovar quins aspectes afecten directament l’escola de dansa en la que presteu serveis. Ara bé, de l’esmentat pla sectorial es remarquen els requisits que us hem destacat en aquest enllaç.