Actualitat

Noves ajudes del Departament de Cultura i l’ICEC

17/03/2021

El Departament de Cultura de la Generalitat i l’ICEC activen aquesta setmana noves ajudes per al sector cultural. Es tracta concretament d’aportacions reintegrables a projectes culturals, uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament previ per a un projecte cultural. Paral·lelament aquesta setmana també es poden sol·licitar les subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d’empreses i entitats del sector de les arts escèniques. 

Aquí teniu el resum dels tres ajuts:

Aportacions reintegrables a la producció d’espectacles

Període per presentar sol·licituds: del 16 de febrer al 7 d’octubre del 2021, tots dos inclosos.

L’objecte de les bases és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques (teatre, circ, dansa) que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i adreçats a la producció de béns de consum cultural.

Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles

Període per presentar sol·licituds: del 15 de març al 15 d’abril del 2021, tots dos inclosos.

L’objecte és la concessió d’ajuts en les arts escèniques és el següent:

  • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
  • Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya.

Subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d’empreses i entitats del sector de les arts escèniques

Període per presentar sol·licituds: del 17 de març al 13 d’abril del 2021, tots dos inclosos.

L’objecte d’aquestes línies és donar suport a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats del sector de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (l’autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya). Aquestes han de tenir un projecte d’internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció. La quantia de l’ajut és com a màxim el 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros.