Actualitat

Nova edició del Màster en Pràctiques Artístiques Contemporànies i Disseminació a l’Institut del Teatre

24/04/2011

L’Institut del Teatre presenta una nova titulació pròpia de postgrau: el Màster en Pràctiques Artístiques Contemporànies i Disseminació, sota la direcció de Toni Cots. Aquests estudis de 90 ECTS amb una durada de tres semestres a realitzar en dos anys (d’octubre de 2011 a març de 2013) estan dirigits a artistes professionals o emergents, així com a llicenciats en titulacions artístiques amb pràctiques basades en el cos que utilitzin mitjans i suports com la coreografia, la dramatúrgia, el vídeo, l’escriptura, el dibuix, el so, la captura del moviment (noves tecnologies), l’arxiu i la documentació.

El MACAPD se centra en la investigació teòrica i pràctica de les arts contemporànies. Eines i eixos com la recerca, documentació, difusió, comissariat, edició i pràctica de les arts contemporànies en els contextos socials i culturals estructuren el seu programa interdisciplinar, que preveu una residència artística de cada estudiant durant el tercer semestre. Es tracta de què els alumnes desenvolupin la recerca del projecte final de Màster en altres institucions o centres europeus com el Maska a Ljubljana; el Master SÖDA a la Universitat de les Arts de Berlin; o el Master en coreografía a ArtEZ d’Arnhem, Holanda.

L’objectiu del MACAPD és el d’obrir nous contextos en el quals els estudiants puguin confrontar altres mètodes d’anàlisi i investigació, per així poder desenvolupar la seva investigació lligada a la pròpia pràctica o viceversa; treballar, si cal, amb altres disciplines artístiques, i crear noves metodologies adequades a la seva pròpia pràctica i investigació.

La data límit per la preinscripció al Màster és el 30 de juny 2011, i es pot fer per correu electrònic dirigit a Dra. Mercè Saumell: saumellvm@institutdelteatre.cat , o presencial a la Secretaria acadèmica de l’Institut del Teatre / Plaça Margarida Xirgu, s/n. 08004 Barcelona.

Més informació a: MACAPD i www.dansacat.org/agenda/2/6/1552/