Actualitat

Nova convocatòria d’aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles

20/07/2021

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha obert una segona convocatòria d’aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles. Aquestes ajudes estan destinades a empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ.

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:

  • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
  • Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
  • Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 14 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

El calendari de l’explotació del projecte s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.