Actualitat

Nous suports de la Generalitat a les programacions estables

12/12/2013
·El termini de presentació de propostes per al 2014 s’obre el 9 de desembre i cal que estiguin entrades abans del 20 de gener de 2014

A partir de l’any 2014 s’inicia una nova etapa en què el suport del Departament de Cultura a les programacions estables municiapals d’arts escèniques i música es troba directament lligat al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), que estableix diferents tipologies d’equipaments i estipula diferents modalitats de suport econòmic. Hi ha dos tipus de suport:

  • Convenis amb els equipaments que d’acord amb l’article 8 del Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) tinguin com a mecanisme de suport econòmic el conveni. Aquests són els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i també els centres de producció territorial.
  • Ajut a la contractació d’espectacles i concerts. El suport a la programació adreçada a la resta d’espais escènics es realitza a través d’un ajut genèric a la programació estable. Aquest ajut es materialitza mitjançant l’abonament d’una part del caixet. Per tal d’optar a aquest suport, es crea un catàleg obert a través del qual les companyies poden presentar les seves propostes dins dels terminis establerts. El catàleg és validat per una comissió de selecció. Aquest catàleg obert es vehicula a través de Programa.cat.