Actualitat

Últim dia per a participar al nou cens de centres de formació de dansa de Catalunya

03/03/2022

Aquest cens es fa en coordinació amb el Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya i l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades

Si gestioneu un centre de formació de dansa, us demanem que responeu una enquesta que ens permetrà conèixer el pes real de la docència de dansa al nostre territori

Des de l’APdC vam elaborar un cens d’escoles i centres de formació de dansa el curs 2013-2014. En aquell moment no disposàvem de cap estadística sobre l’abast de la docència de dansa a Catalunya, de manera que aquell treball va ser pioner. L’objectiu era conèixer el pes real de la formació de dansa al nostre territori, per tal de poder treballar amb més coneixement de causa al voltant de les seves necessitats.

Ara pensem que és el moment de reprendre aquesta tasca i generar un nou cens que ens permeti disposar de dades actuals sobre aquests equipaments i pràctiques, així com les seves necessitats particulars, atenent també als canvis que hagi pogut generar la pandèmia.

Per aquest motiu, a l’APdC hem començat a treballar amb el Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya (CPCPDC) i l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya (AEDA) per tal d’actualitzar aquest cens i posar en marxa un procés d’estudi acompanyat per la consultora Bissap.

El document resultant vol incloure, a més de dades de centres de formació estable, una aproximació a la realitat del conjunt d’espais o pràctiques de formació en dansa que es desenvolupen de forma més ocasional o esporàdica al territori català.

Amb aquest objectiu us demanem respondre una breu enquesta. El temps de resposta és de 30 minuts a màxim 1 hora (depenent de que tant a mà tingueu algunes dades). La vostra col·laboració és indispensable per tal de copsar una realitat el més fidel possible de la situació de la formació en dansa al nostre territori. Necessitem la vostra resposta tan aviat com us sigui possible i fins el 21 de febrer.

Si gestiones un centre o escola de formació estable de dansa, si us plau, omple aquesta enquesta:

Si gestiones un projecte en el qual, ocasionalment, s’ofereix formació de dansa, si us plau, respon aquesta altra enquesta: