Actualitat

“No retalleu la Cultura” demana explicacions al conseller per no haver complert els acords pactats en les convocatòries de subvenció

30/07/2013

Davant de la publicació de les convocatòries de subvenció de cultura 2013, la Plataforma “No retalleu la Cultura” vam fer arribar una carta al conseller de cultura, Ferran Mascarell, demanant explicacions per no haver complert els acords de modificació pactats al 2012. Considerem que es tractava de mesures de caràcter pràctic molt senzilles d’aplicar i que no exigien un increment de cap partida pressupostària. Per aquest motiu a la carta enviada vam demanar explicacions, i que s’esmenessin les bases de les subvencions de manera immediata.

La conselleria es va comprometre a donar-nos resposta a mitjans de juny, però finalment ens va citar per al 24 de juliol. A la reunió van estar presents la secretaria general del departament de cultura i els responsables tècnics de l’OSIC, i  representats de 5 d’associacions de la plataforma (entre les quals estava l’APdC).

Un dels compromisos acordats era la modificació del límit establert en el grau de dependència de la subvenció respecte el total del pressupost previst. Demanàvem que, excepcionalment, s’apugés del 50% al 80% com a mesura per a facilitar l’execució de projectes en un moment en què la facturació ha baixat moltíssim i l’obtenció de recursos és cada cop més complicada. La resposta de la conselleria va ser que van voler mantenir el 50% per a afavorir una distribució d’unes subvencions cada cop menors entre el major nombre possible de beneficiaris. Davant d’aquest resposta, des de la Plataforma vam mostrar el nostre  total desacord i creiem que caldria avaluar projecte per projecte, d’acord a les característiques pròpies de cada un, qualitat, interès i necessitats. També vam insistir en què cal que s’incorpori  aquesta mesura a les bases de 2014, així com succeeix a altres àrees com Política Lingüística, i donada l’excepcionalitat de la situació i la dificultat d’aconseguir l’altre 50% per a alguns projectes.

Una altra de les nostres demanes era l’adaptació intermèdia del projecte i el pressupost, que es tindria com a referència de cara a la justificació final. El compromís del conseller va ser acceptar-la sempre que fos comunicada en un termini de 15 dies a partir de la darrera resolució d’aportació pública sol·licitada. Aquesta esmena sí ha estat acceptada. Pel que fa a la desviació, ens van explicar que s’acceptarà un 15%, calculat a partir del pressupost actualitzat, i que podria arribar a un 30% si s’ha tingut una reducció pressupostària de 50%.

Sobre els pagaments pendents de 2012 ens van explicar que al setembre de 2013 haurien d’estar executats (la bestreta del 80%), però que no poden garantir quan es pagarà el 20% restant. El Pla de Proveïdors de l’Estat al qual s’hi poden acollir ajuntaments amb deutes pendents pot millorar la tresoreria de la Generalitat, i per tant, facilitar el pagament de subvencions. La primera fase tindrà lloc a finals de setembre i principis d’octubre. A la segona fase potser es podrien pagar directament proveïdors d’agents pendents de cobrar subvencions, però està pendent de confirmació.

Pel que fa al calendari de resolucions subvencions de 2013, la concessió provisional està prevista per al 27 de setembre i la definitiva per al 22 d’octubre. Tot apunta a que caldrà tornar a demanar crèdit a l’ICF.

Quant a les justificacions, legalment la pròrroga per a la justificació no hauria de passar de gener de 2014, però la voluntat és ser més flexibles pel que fa a la presentació de factures.

Finalment, en relació a les bases de la subvenció de 2014, estan pensant en corregir-les i van acordar reunir-nos al setembre per tal de revisar-les.