Actualitat

Modificacions als ajuts 2011 del CoNCA

30/05/2011

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat tres modificacions de les convocatòries d’ajuts 2011 del CoNCA que van sortir el passat mes de desembre i que en alguns casos poden afectar als sol·licitants que van presentar-hi els seus projectes. 

Dues de les modificacions són pel que fa a la incompatibilitat (ja no és incompatible presentar sol·licitud paral·lelament a l’Institut Ramon Llull), i a la justificació de les despeses (que torna a fer-se tal com indicava la normativa anterior a l’actual, afectarà sobretot a qui rebi subvenció de més de 60.000€ perquè haurà de fer una auditoria obligatòriament). 
 
D’altra banda, en un tercer decret es canvien les dotacions econòmiques màximes del CoNCA pel que fa a les subvencions de dansa i d’agents articuladors:

Ajuts DANSA (150.000€ menys)
Dotació al decret inicial: 2.500 000 €
Dotació al nou decret: 2.350 000 €

Ajuts AGENTS ARTICULADORS (250.000€ menys)

Dotació al decret inicial:  2.750 000 €
Dotació al nou decret: 2.500 000 €

Modificació de la dotació de les convocatòries: www.diba.cat/cido/temp/dogc-2011-05-20110527-11132060.pdf
Modificació convocatòries sectorials ajuts 2011: www.gencat.cat/eadop/imatges/5879/11122044.pdf
Midificació convocatòria agents articuladors 2011: www.gencat.cat/eadop/imatges/5879/11122014.pdf