Actualitat

Modificació important en les ajudes d’OSIC i ICEC

01/08/2023

Recentment s’ha fet una modificació de bases generals dels ajuts de l’OSIC i ICEC. Aquest canvi parteix de la llei contra la morositat i implica que les factures que s’utilitzen per a justificar les subvencions s’han de pagar a 30 dies de la data de la factura, i excepcionalment fins a 60 dies. A dia d’avui, el no compliment d’aquesta norma pot comportar la revocació de la subvenció.

Han fet canvi de bases generals, tant a OSIC com a ICEC:

Les dues fan referència a la  Llei de l’Estat 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.