Actualitat

Modificació dels requisits per accedir a la prestació extraodinària per artistes

28/05/2020

El 27 de maig es va publicar al BOE la modificació dels requisits per accedir a la prestació extraordinària per artistes.


Aquestes modificacions s’han aprovat arran les propostes presentades per l’APdC i la resta de sindicats que aglutinen als treballadors de la cultura. Tot i que no s’han escoltat la totalitat de les nostres reivindicacions i que, per tant, un gran gruix d’artistes encara no poden accedir a la prestació, les modificacions aprovades simplifiquen i clarifiquen els requisits per accedir a la prestació extraordinària per artistes. Des de l’APdC, així com la resta de sindicats, seguirem treballant perquè l’accés i contingut de l’esmentada prestació s’adeqüi realment a la realitat dels i les artistes que presten serveis en espectacles públics.

Les modificacions aprovades a través del Reial Decret-llei núm. 19/2020 són les següents:

  • L’artista no ha d’aportar cap tipus de documentació per acreditar que la seva concreta situació d’inactivitat deriva de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
  • No cal donar-se d’alta al Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat per accedir a la prestació.
  • El període de referència per acreditar les altes laborals necessàries per accedir a la prestació comptarà des del dia 14 de març de 2019 fins al 14 de març de 2020.
  • L’artista que ja sigui beneficiar d’aquesta prestació i realitzi treballs per compte propi o d’altri, podrà reprendre-la un cop finalitzi la prestació de serveis.
  • Les persones a qui s’ha denegat la prestació, amb anterioritat al dia d’avui, podran tornar a demanar-la.

Per qualsevol consulta o qüestió us podeu adreçar a l’APdC.