Actualitat

Menys companyies de dansa però més actuacions al circuit de la Diputació

12/06/2008

El nombre de companyies de dansa que va participar el 2007 al Circuit d’espectacles professionals 2007 de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona va ser menor al del 2006 i la tendència és a l’estancament i a la baixa, segons s’explica a l’Informe de les programacions dels teatres municipals de la província de Barcelona’ (descarregueu-vos-el en pdf). L’informe assenyala que ‘s’han reduït la quantitat de companyies presents al Circuit però en canvi les que hi són han tingut més demanda’.

Durant el 2007, es van fer 98 funcions de dansa, 12,5% menys que el 2006 (112). El nombre d’espectacles van ser els mateixos, 65, mentre que les companyies es van reduir: 49 (2007) i 62 (2006). La mitjana de funcions per companyia, però, va augmentar un 10,7% (d’1,81 a 2). La companyia Marta Carrasco amb ‘J’arrive…!’ i IT Dansa  amb ‘Quatre coreografies’, es van consolidar amb nou i sis funcions respectivament.

Pel que fa a l’assistència a les funcions, l’informe assenyala que hi ha un estancament o retrocés en la dansa. Així, el nombre d’assistents va ser 15.748 el 2007 per 16.866 del 2006 (6,6 % menys). La mitjana d’assistents per funció és de 194 i l’evolució d’assistents per funció és positiva lleugerament (194,4 el 2007 per 193,9 el 2006, un 0,3% més).