Mediterranean Pass

El Mediterranean Pass era un document que identificava un vaixell com a protegit en virtut d’un tractat amb els estats de la costa que dominaven els pirates a finals del segle XVIII. Aquest tractat exigia un tribut a canvi de la protecció i així es podien identificar tots aquells que navegaven per mars perillosos i oferir un espai de seguretat per poder portar amb tranquil·litat les seves transaccions.

El nou projecte Mediterranean Pass / La Finestra de la Dansa del Mediterrani vol construir un espai on afavorir l’intercanvi i connexió entre els professionals de la dansa de les associacions d’Andalusia, Catalunya, Illes Balears i València a partir de tres grans blocs: CREACIÓ, EXHIBICIÓ I FORMACIÓ.

Un projecte que es vol dur a terme els anys 2024 a Mallorca; 2025 a Catalunya, 2026 i 2027 a la Comunitat Valenciana i Andalusia; convertint cada espai en seu d’acollida del projecte.

OBJECTIUS

  • Visibilitzar la dansa de les professionals del Mediterrani
  • Crear impacte sobre el teixit local, establint l’intercanvi amb la comunitat i el context del territori, tant social com artístic.
  • Generar xarxes i trobades.
  • Garantir bones praxis a les contractacions.
  • Fomentar la creació, la mobilitat dels artistes i la creació de nous públics.
  • Connectar la plataforma de l’arc mediterrani amb agents de països com França, Itàlia i el nord d’Àfrica.

ENTITATS GENERADORES DEL PROJECTE, MÉS D’UN MILER DE PROFESSIONALS DE LA DANSA

Aquest projecte està ideat per les Associacions de Professionals de la Dansa de Catalunya, el País Valencià, Andalusia i les Illes Balears.

Les finalitats de les nostres entitats són la promoció, representació i defensa dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals de les persones associades, per la qual cosa intentem generar marcs de reflexió i pensament per assolir aquests objectius.