Actualitat

“La Generalitat ens ha denegat l’accés al cos docent que ens correspon, obviant la llei estatal”

13/06/2024

Manifest pels Drets del Professorat de Música i Dansa de l’IEA Oriol Martorell

Ahir, els professors de música i dansa de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell van fer arribar un manifest a la Generalitat de Catalunya en el context de la manifestació pels drets del personal laboral. Aquesta manifestació, convocada pels sindicats UGT, CCOO, USTEC i JUNTS, es va dur a terme davant del Departament d’Educació.

El manifest presentat pels docents de l’IEA Oriol Martorell denuncia la discriminació sistemàtica que pateixen els professors de música i dansa en comparació amb la resta d’ensenyaments reglats. Tot i que fan les mateixes funcions i compleixen tots els requisits de titulació i experiència, aquests professionals no han estat plenament integrats en el sistema educatiu i se’ls ha denegat l’accés als beneficis i oportunitats de carrera que els corresponen per llei. No havent estat integrats en el cos de professors de música i arts escèniques, incomplint la normativa estatal.

Entre les principals demandes del manifest es troben:

  1. Reconeixement i Correcció de la Discriminació: Exigir que l’administració reconegui i corregeixi la discriminació històrica contra els professors d’ensenyaments artístics, permetent la seva integració completa en el cos de la funció pública que els correspon sense necessitat de nous concursos d’oposició.
  2. Integració del Personal Laboral Fix: Exigir que el personal laboral fix sigui integrat directament en el cos de professors de música i arts escèniques.
  3. Establiment d’un Calendari d’Actuacions: Instar l’administració a establir un calendari clar, transparent i ferm amb els compromisos marcats, per a la resolució d’aquestes irregularitats, garantint la igualtat de drets i oportunitats per a tots els docents d’ensenyaments artístics.

Aquest manifest posa en relleu la necessitat urgent de mesures que reconeguin el valor i les contribucions del professorat de música i dansa, assegurant que els seus drets laborals i professionals siguin respectats i protegits.