Actualitat

Manifest en defensa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà

16/06/2010

L’Escola Municipal de Dansa de Celrà ens ha informat que a l’equip docent que durant quasi deu anys ha portat la gestió del centre li ha estat rescindit el contracte per part de  l’Ajuntament. La Comissió d’alumnes, mares i pares afectats de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà ha redactat un manifest que trobareu a continuació i demana la solidaritat del sector amb l’ enviament massiu d’emails amb el text d’aquest manifest  a l’adreça de la “nova escola” que impulsa l’Ajuntament: escoladedansa@celra.cat.

“Preàmbul

L’actual equip de govern de Celrà ha introduint canvis importants en la gestió de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà que ha d’ubicar-se a partir del curs vinent a les noves instal·lacions. Uns canvis que de manera molt resumida es poden concretar en dos punts:

1. Rescisió del contracte amb l’entitat que des de la seva creació ha gestionat l’Escola, l’Associació La perla per la dansa, quan tan sols restava un any per finalitzar el contracte, després de nou anys gestionant el centre i sense cap argument públic que ho justifiqui.

2. Canvi de model de gestió de l’Escola que ha de donar la direcció a una sola persona gestora/directora que serà escollida mitjançant un concurs públic que encara no ha estat convocat, com tampoc ha estat convocat el concurs públic que ha de seleccionar el nou professorat.

Aquests canvis porten a una realitat: Inexistència, ara per ara, de direcció i professorat per a la nova escola, i per tant, inexistència de línia pedagògica per al curs 2010-2011 per al qual l’Ajuntament ja ha obert la pre-inscripció.

MANIFEST

Davant la situació actual de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà expressem:

1. El nostre recolzament a l’equip docent que fins ara ha dirigit l’Escola, el nostre reconeixement a la tasca feta fins ara, i la nostra satisfacció amb la línia pedagògica existent, gestionada per l’Associació La perla per la dansa.

2. Que la situació actual creada per l’Ajuntament no garanteix la qualitat d’ensenyament que caracteritza a l’Escola, com tampoc garanteix la continuitat d’un projecte pedagògic que recolzem plenament.

3. Que, donada la situació, el més sensat i lògic seria que l’Associació La perla per la dansa pugui acabar l’any de contracte que hi havia vigent i continui gestionant l’Escola durant el curs 2010-2011 com a fòrmula segura de continuitat de la qualitat d’ensenyament existent fins a dia d’avui.

De la mateixa manera, també pensem que el més coherent amb la filosofia del projecte social de l’Escola existent seria que durant el curs 2010-2011 es generés un procés participatiu per decidir la línia de l’Escola en el futur.

Per això, preguem a l’Ajuntament que, en un gest de pràctica democràtica, tingui en consideració el posicionament de l’alumnat i pares/mares d’alumnat de l’Escola i prengui les mesures legals oportunes per garantir la qualitat d’ensenyament existent fins ara a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà i per fer possible que l’Associació La perla per la dansa pugui desenvolupar sense entrebancs l’activitat pedagògica de l’Escola durant el curs 2010-2011 com estava previst en el contracte rescindit.”