Actualitat

Manifest de Perla per la Dansa en defensa de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà

29/06/2010

L’associació Perla per la Dansa, que gestiona l’Escola Municipal de Dansa de Celrà, ens ha fet arribar el seu manifest en relació a l’actual situació de l’escola. Les persones que vulguin donar el seu suport, ho poden fer signant-lo. A peu de pàgina també podeu llegir el manifest escrit per alumnes i pares de l’escola.

MANIFEST

Antecedents:
L’Associació Gironina de Professionals i Amics per la Dansa la Perla centra la seva acció en la creació, formació i difusió de la dansa a les comarques gironines i per extensió a Catalunya i arreu. L’Escola Municipal de Dansa (EMDC) és un servei municipal de l’Ajuntament de Celrà amb direcció pedagògica, artística i gestió de la Perla des de l’1 de juliol de 2001, sota contracte administratiu per a la gestió indirecta del servei en la modalitat de concert, contracte que l’any 2006 es va prorrogar fins l’1 de juliol de 2011.

El projecte de l’escola de dansa és una iniciativa original de l’Associació La Perla per la Dansa, que l’any 2000 va arribar a Celrà i va proposar el projecte a l’equip municipal llavors responsable. El projecte tractava, i continua tractant, a grans trets, d’un centre de formació i creació en dansa contemporània que acollís activitats/iniciatives per a infants, joves i adults. La proposta va ser ben rebuda per l’Ajuntament de Celrà i es va començar a treballar. L’escola va obrir les portes l’octubre de 2000, i ha desenvolupat la seva tasca sense entrebancs, creixent any rere any, fins al dia d’avui.

Durant els curs 2009/2010 s’han matriculat a l’EMDC 350 alumnes, que, comptant amb una cinquantena de participants en cursos intensius, eleven a prop de 400 el nombre d’usuaris durant aquest curs acadèmic (gairebé 500 alumnes el curs anterior).

El renom de l’EMDC va més enllà de l’estricte àmbit de Celrà, no només perquè bona part del seu alumnat procedeix dels municipis i de les comarques veïnes; sinó perquè la tasca pedagògica i artística duta terme per les professionals que hi treballen ha permès apropar la dansa a un públic extens i heterogeni, i ha donat renom a l’escola a nivell de Catalunya i arreu.

Malgrat això, en el Ple de l’Ajuntament de Celrà de 9 de març de 2010, s’aprova el rescat del servei d’Escola de Dansa i el canvi de modalitat de gestió, d’una gestió indirecta a una gestió directa. El rescat del servei es fa al·legant un interès públic que es justifica en base a l’existència d’unes noves instal·lacions i a la voluntat municipal de fer-ho així. Prèviament, el rescat només s’havia comunicat de manera informal i verbalment el 23 de febrer de 2010.

Front a aquesta situació, les professionals que integrem la Perla per la Dansa

Manifestem:
Que la decisió de l’Ajuntament implica l’estroncament de la tasca duta a terme en el darrer decenni, ja que amb el canvi de modalitat de gestió no hi ha cap possibilitat que l’equip actual es torni a presentar com a tal, ni que mantingui l’estructura de treball que tan bé ha funcionat els darrers anys. És difícil augurar com, en aquestes condicions, es podrà tornar a constituir un equip pedagògic tan ric i divers, i alhora cohesionat, com l’actual.

Que s’està desmuntant un projecte i una organització que funcionen, i l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Celrà s’arrisca a que un projecte consolidat, que està en un bon moment per a evolucionar i fer un pas qualitatiu, pugui trontollar o fins i tot desaparèixer.

Que d’haver-se esgotat la vigència pactada al contracte, s’hauria donat temps a crear el model consensuat que defensem, assegurant una correcta transició d’un a un altre model, una sortida digna dels professionals de l’escola, i un acomodament gradual de l’alumnat.

El fet que la gestió sigui directa o no, per tant que es segueixi amb el model actual, el que proposa l’actual equip de govern de l’Ajuntament o un de diferent, NO és condició indispensable per a obtenir l’autorització o el finançament del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Que no volem entrar en el joc i el llenguatge polític, tanmateix defensem la nostra gestió, que ha fet créixer l’escola des dels inicis fins l’actualitat, i que l’hem adaptat a la realitat del centre i a la seva finalitat pedagògica i artística.

Reivindiquem: el nostre lloc, el nostre projecte, la nostra tasca dins l’escola de dansa i la nostra feina remunerada. Ho seguirem fent de manera civilitzada i raonada per reconduir la situació cap a posicions favorables per tothom, sobre tot cap al projecte en sí.

Demanem
1. Acabar l’any de contracte que hi havia vigent i continuar gestionant l’Escola durant el curs 2010-2011 com a fórmula segura de continuïtat de la qualitat d’ensenyament existent fins a dia d’avui.
2. Endegar un procés participatiu per decidir la línia de l’Escola en el futur, on s’impliqui a tots els agents: evidentment l’Ajuntament al complet i la Perla, però també agents socials, artístics i educatius del municipi, així com els usuaris.

Agraïm per endavant l’oportunitat fantàstica que se’ns ha donat de desenvolupar aquest projecte, en col•laboració amb l’Ajuntament de Celrà, projecte del que estem molt satisfets i orgullosos. Moltes gràcies també a tots els usuaris, professionals, visitants, amics, públic i tots els altres que feu de manera diària que tot això sigui possible. Evidentment sense tot aquest grup de persones la nostra feina no tindria cap sentit.

La Perla per la Dansa
Juny de 2010″

Signar el manifest