Actualitat

Manifest 2010- Pel Teatre Valencià

23/02/2010

MANIFEST 2010 – PEL TEATRE VALENCIÀ

“Els actors i actrius professionals del teatre valencià MANIFESTEM la nostra preocupació i la nostra indignació pel  gradual esgotament, inestabilitat i precarietat que les arts escèniques valencianes pateixen en tots els seus àmbits, i que són el producte de l’absència de polítiques teatrals coherents per part de la Conselleria de Cultura.

L’estat actual és de descomposició:
– desmantellament del Circuit Teatral Valencià
– sales abocades a tancar
– escassesa de produccions públiques
– empobriment de l’exhibició

I, en conseqüència:
– companyies agonitzants
– actors i actrius sense treball

La Consellera de Cultura s’ha convertit en un problema per al desenvolupament de la professió, insistint a treballar d’esquena a les necessitats reals del sector i a l’haver desistit de les seues
responsabilitats que són, entre altres, les següents:
 
1.- Complir i aplicar la “Llei d’Ordenació del Teatre”.
2.- Posar en marxa immediatament el Centre Teatral de la Generalitat, amb una direcció artística consensuada i independent del poder polític.
3.- Destinar les dotacions pressupostàries necessàries i suficients perquè el teatre valencià s’equipare a la resta de comunitats i països europeus.

Per tot això, i per a eixir d’una de les etapes més grises que en el futur es recordaran, EXIGIM al President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el compromís públic de recolzament al teatre valencià. Compromís que, més enllà de les paraules, es traduïsca en mesures que possibiliten allò que els seus professionals són capaços de fer: un teatre valencià de més qualitat, més visible i més universal.

Sindicat d’Actors i Actrius Professionals”

Per adherir-se al manifest pots enviar un e-mail a: infoaapv@ctv.es o través de facebook:

http://es-es.facebook.com/people/Manifest-Pel-Teatre-Valencia/100000779463608