Actualitat

M.A.C, Manifestacions Artístiques Contemporànies, una plataforma de suport a la creació

20/05/2008

M.A.C. (Manifestacions Artístiques Contemporànies) és un grup de treball format pels festivals MAPA-Sant Mori 2006, PANORAMA d’Olot, INN MOTION i EL VIVERO plataforma d’artistes, que comparteixen una sèrie d’objectius al voltant de la producció i la difusió de materials escènics contemporanis.

M.A.C. disposa d’una pàgina web on s’explica la feina d’aquest observatori, plataforma i espai que vol crear complicitats amb els agents implicats a la creació, producció i difusió de les Arts Multidisciplinars.

Els festivals s’han unit davant la preocupació i ocupació comú per a produir i mostrar al públic aquells materials i treballs escènics de creació sustentats sobre hipòtesis de treball basades en dramatúrgies no convencionals. Volen acostar-se a un públic inquiet i curiós, interessat per les noves formes d’expressió; pels nous llenguatges.

M.A.C. es preocupa pel sector de l’art escènic que formen tots aquells materials i treballs escènics de creació sustentats sobre hipòtesis de treball basades en dramatúrgies no convencionals. Així, els objectius de la M.A.C. són: Treballar per conèixer quines són les propostes artístiques més interessants del moment, Endegar polítiques de recolzament a la creació emergent i servir com a organisme articulador a fi que la inserció als mercats laborals dels creadors emergents sigui possible, Proposar i impulsar noves idees i formes d’estructurar una veritable política de difusió (circuits) que permeti millorar substancialment el circuit intern a Catalunya, la relació amb la resta de l’estat, i la promoció dels nostres productes culturals més contemporanis al mercat exterior.

Així mateix, Enfortir i articular les polítiques de residència buscant col·laboracions per posar a disposició dels artistes les infraestructures més adequades que sigui possible per portar a terme els seus projectes, Posar en contacte als diferents col·lectius i artistes de diverses disciplines per treballar junts en la creació i investigació d’espectacles multidisciplinaris,Buscar convenis i col·laboracions amb espais, municipis, entitats, xarxes i d’altres organismes per crear i solidificar circuits de mostra que emparin la programació d’aquestes disciplines, Buscar convenis amb d’altres festivals perquè les escenificacions més interessants puguin recórrer els circuits nacionals i internacionals, Articular les programacions en espais que garanteixin igualtat de condicions en les necessitats tècniques i d’infraestructura així com de repercussió mediàtica, pública i professional en la presentació d’aquestes disciplines, i Instaurar les directrius fonamentals perquè els sector es solidifiqui a Catalunya i s’exporti a la resta de l’Estat i a la resta d’Europa.