Actualitat

L’OSIC obre quatre línies de subvenció i dues beques per fer activitats relacionades amb la Dansa

17/04/2018

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha obert diferents convocatòries d’ajuda a projectes d’arts escèniques i beques. A continuació us enumerem les que estan relacionades amb la dansa. Recomanem parar atenció als terminis, ja que varien segons les línies d’ajut. 

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional per a entitats.

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Destinades a: entitats sense ànim de lucre.
Termini: del 17 d’abril al 2 de maig.
Bases i documentació aquí.

Subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.


Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

Destinades a: Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre.
Termini:
del 17 d’abril al 8 de maig.
Bases i documentació aquí.

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.


Són subvencions per donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

Destinades a: entitats sense ànim de lucre, empreses i a ens públics.
Termini:
Del 8 al 23 de maig.
Bases i documentació aquí.

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

Destinades a:
associacions professionals altament representatives i a col·legis professionals.
Termini: del 8 al 23 de maig.
Bases i documentació aquí.

Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també  dóna suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.

Les modalitats de subvenció són les següents:

a) Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals i dels nous sectors creatius. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

b) Beques per a projectes de recerca i innovació en l’àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat de beques dóna suport a projectes de recerca, innovació i creació en l’àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d’investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció. En el cas de processos de creació d’espectacles només es dóna suport a la concepció de la idea i a tota la investigació i experimentació prèvia a la producció.

c) Beques per a projectes de recerca i innovació en l’àmbit de la música. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la creació compositiva d’obres originals, excepte les revisions, versions o instrumentacions posteriors d’obres del mateix autor o d’obres preexistents d’altres autors. El resultat final ha d’ésser una partitura; en el cas d’obres electroacústiques que no comptin amb partitura, el resultat ha d’ésser una creació en un suport d’àudio.

d) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d’investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.

Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que es duguin a terme en col·laboració amb una institució cultural o de recerca de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la recerca, d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’investigador o creador els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball, així com fer-ne el seguiment i la valoració. No s’entenen com a residències els treballs i projectes desenvolupats en espais propis.

Destinades a: persones físiques.
Termini: del 8 al 23 de maig.
Bases i documentació aquí.

Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya. Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

Destinades a: persones físiques.
Termini: del 29 de maig al 13 de juny.
Bases i documentació aquí.