Actualitat

Els artistes ja compten amb espai propi a Importass, portal de la Tesorería General de la Seguridad Social

11/05/2023

A finals del passat mes de març, Importass, portal de la TGSS, habilitava una secció destinada a un nou col·lectiu, els artistes. En aquest espai, s’ha unificat tant la informació com els tràmits perquè els artistes que desenvolupen la seva activitat per a una o diverses empreses puguin trobar tot allò que necessiten en un únic punt, de manera senzilla i intuïtiva.

Aquesta nova secció Artistas s’identifica amb una targeta, que se suma a les existents de Empleo de hogar y Trabajo Autónomo, a la qual s’associa un nou color, que permetrà reconèixer els continguts i els tràmits orientats a aquests usuaris al portal per a la seva localització immediata.

La informació i la tramitació que s’ofereix en aquest apartat s’adreça als treballadors amb activitat artística que prestin els seus serveis per a una o, si escau, diverses empreses, ja que els treballadors per compte propi s’enquadren a la Seguretat Social com a autònoms.

Ampliar la info aquí