Actualitat

L’IT obre període d’inscripcions a les proves d’accés del Conservatori Superior de Dansa

22/05/2020

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) de l’Institut del Teatre ha publicat les noves dates d’inscripcions i el calendari de les proves d’accés a les especialitats de Coreografia e Interpretació i Pedagogia de la Dansa per al curs 2020-2021.

Les inscripcions a les proves són del 21 de maig al 12 de juny de 2020. Les proves d’accés es duran a terme a partir del dijous 2 de juliol i consten de dues parts. La part A es divideix en tres proves, comunes per a les dues especialitats, i la part B consta d’una sola prova específica, segons l’especialitat. Cal aprovar la part A per fer les proves de la B. La nota final és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les parts A i B (cal aprovar les dues).

Les tres proves del bloc A avaluen l’habilitat de dansar, els coneixements històrics, culturals i artístics de la dansa i l’habilitat de l’aspirant per improvisar i/o composar. Es duran a terme els dies 2 i 3 de juliol, per especialitats, mentre que la prova del bloc B es farà el 14 de juliol.

Mesures de seguretat COVID-19

Per dur a terme els tres exercicis de la Prova A s’organitzaran els aspirants en tants grups com calgui per mantenir la ràtio que determini la normativa de seguretat. Cada aspirant només haurà de personar-se a les instal·lacions un cop per fer la prova A, seguint el protocol de seguretat. En aquest sentit, s’informarà dels horaris exactes de cada part de les proves i dels grups, un cop se sàpiga el número de persones inscrites. En cas que el número d’aspirants inscrits superi la quantitat de persones màximes establertes pels protocol de seguretat, el Conservatori Superior de Dansa es reserva un dia més per continuar fent les proves, que serà el 6 de juliol (prova A) i el 15 de juliol (prova B). El centre contactarà amb cada aspirant per donar-los les indicacions pertinents.

El calendari de les proves d’accés també pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia. 

Podeu consultar tota la informació detallada de les proves: bases, calendari i inscripcions, a l’apartat proves d’accés del CSD.

D’altra banda, el CSD ha traslladat la sessió de portes obertes presencial prevista per abans de la pandèmia a l’entorn virtual. Així, oferirà de l’1 al 12 de juny unes sessions virtuals gratuïtes enfocades a facilitar als aspirants la preparació de les proves d’accés. Aquestes sessions inclouran xerrades informatives, classes de dansa a càrrec de docents del Conservatori, així com col·loquis amb estudiants del CSD. Podeu veure els continguts del programa de les sessions en l’apartat de la web de portes obertes del CSD.