Actualitat

L’Institut del Teatre tornarà a obrir la convocatòria per a cobrir places de professors, publicada al setembre

05/11/2012

El dia 26 de setembre, l’Institut del Teatre va publicar una convocatòria per a cobrir quatre places de professors/a col·laboradors/a que s’integren en el Pla d’Ordenació Acadèmica corresponent al curs 2012-2013 (www.dansacat.org/convocatories/1/1126).

Pel que fa 2 dels 4 vacants, els requisits de titulació no eren els correctes. Efectivament, com estipula la llei, els estudis complerts de dansa anteriors a la LOGSE amb el reconeixement de l’equivalència a efectes de docència permeten els professionals que la tinguin impartir docència als Conservatoris Superiors de Dansa. Segons això, els requisits per concursar a aquestes dues convocatòries haurien de permetre a aquests professionals presentar-se, i no era així.

Vam fer arribar la nostra petició a l’Institut del Teatre i ens han contestat que rectificaran l’error i procediran a l’obertura d’un termini de presentació d’instàncies per les places afectades per dita modificació:
 
01/12-13 Organització, gestió i elaboració de projectes educatius.
04/12-13 Tècniques de composició coreogràfica i d’improvisació. Sistemes i eines de creació.

En quant es torni a obrir el termini per a presentar-se us informarem.