Actualitat

L’Institut del Teatre posa en marxa un programa de formació continuada per a professionals

03/10/2011

L’Institut del Teatre posa en marxa aquest curs 2011-2012 un programa de formació continuada obert a professionals. Aquest programa té la vocació d’oferir tant classes tècniques com classes que combinen aspectes tècnics amb aspectes d’aprofundiment teòrico-pràctic.

Aquests cursos tenen caràcter no reglat, no obstant això, aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 80% de les classes i siguin qualificats pels corresponents professors com a aptes obtindran una certificació.

El preu per curs (octubre-gener) és de 187’52€ + 16€ assegurança.

Les persones interessades s’hauran de dirigir a la Secretaria General i formular la seva inscripció. Inscripcions del 3 al 7 d’octubre, ambdós inclosos, a Secretaria Acadèmica General.

* Consulteu l’oferta d’assignatures de Formació Continuada en els següents enllaços:

Formació continuada Conservatori Superior de Dansa (CSD)
Formació continuada Escola  superior d’Art Dramàtic (ESAD)

Més informació:

Secretaria Acadèmica General
Matins, de dilluns a divendres de 10.30h a 14.30h
Tardes, de dilluns a dijous de 15.30h a 17h
Plaça Margarida Xirgu, s/n 08004 Barcelona
Correu electrònic: sec_acad.it@institutdelteatre.cat
Tel: 93 227 39 55