Actualitat

L’Institut del Teatre impartirà el batxillerat artístic a partir del curs vinent

11/05/2017

L’Institut del Teatre impartirà el batxillerat artístic a partir del curs 2017-18, en la modalitat d’arts escèniques. Segons afirmem des de l’IT, “aquests estudis, que s’ofereixen inicialment integrats a l’Escola d’Ensenyament Secundari Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD), suposen un canvi substancial per a l’Institut del Teatre, que reverteix en la qualitat educativa que s’ofereix a l’alumnat i, alhora, el reafirma com a institució singular en el panorama dels ensenyaments d’arts escèniques al nostre país i a Europa”.

Es després d’obtenir l’aval acadèmic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’acord econòmic de la Diputació de Barcelona que l’Institut del Teatre pot oferir, inicialment només a l’alumnat que cursa 4t d’ESO al conservatori, la possibilitat de completar els estudis integrats de dansa i batxillerat. En propers cursos, però, es preveu obrir la matrícula a alumnat provinent d’altres centres de secundària.