TAD – Taula de Transició d’Artistes

Dedicar-se a la dansa requereix llargs períodes d’entrenament per tenir una vida professional relativament curta, comparada amb altres sectors. Què passa un cop es deixen els escenaris? La transició cap a noves ocupacions acostuma a ser un camí difícil i confús, perquè ni aquests professionals tenen prou informació sobre les seves opcions, ni el sistema està pensat per reconèixer la seva dedicació ni oferir recursos per facilitar-los el canvi.


Conscients d’aquesta realitat, diferents professionals de la dansa van crear la plataforma Taula de Transició d’Artistes de la Dansa (TAD) al 2014, amb la voluntat de millorar les situacions diverses en les quals es troben aquests durant la seva carrera. La seva missió era la de procurar pels artistes de la dansa en les seves diferents etapes professionals: la formativa, la del desenvolupament professional i sobretot la de transició dels escenaris a un altre treball, professió i manera de vida.

La TAD posava el focus en conscienciar als ballarins/es des de joves així com el seu entorn familiar, per poder redirigir, si és necessari, les limitacions que puguin sorgir durant la seva carrera i aprofitar l’experiència i coneixement per reforçar les etapes posteriors i reorientar-se o reciclar-se.

La TAD va establir els següents objectius:

  • Que es valori el col·lectiu professional, reconeixent i valorant de manera individual i col·lectiva les aptituds i habilitats del sector.
  • Que el ballarí/na i el seu entorn prengui consciència des del període de formació de les característiques que té la carrera, la professió i les seves sortides professionals dins i fora del país, així com estudiar i promoure el desenvolupament d’altres habilitats al voltant del mateix àmbit i en d’altres no relacionats.
  • Que el col·lectiu disposi d’un servei especialitzat que vetlli per les seves necessitats específiques.
  • Encarar la transició dels professionals de la dansa i ajudar-los en el procés per fer front al repte del canvi.Donar a conèixer i fer valorar a nivell social les aptituds i habilitats dels ballarins/nes per a altres tasques en el món laboral més enllà de la dansa. Per així aquells que vulguin/necessitin fer una transició professional i personal puguin continuar executant altres competències professionals o preparar-se per canviar d’àmbit a partir de les habilitats i fortaleses obtingudes durant el seu període com a ballarí.

I mostrant una especial atenció a:

  • Programes d’inserció laboral segons les especificitats del col·lectiu.
  • Ofertes laborals públiques i privades relacionades amb el món de les arts escèniques.
  • Ajudes per a la formació o reconversió o ampliació professionals cedides o ofertes per les institucions educatives.

Després d’un parell d’anys de treball i estudi, la plataforma va aturar la seva activitat després de presentar un treball resum dibuixant i imaginant com podria ser un Servei ideal que afrontés el repte de les transicions professionals.

L’any 2021 es va iniciar un nou projecte pioner a l’Estat i que a dia d’avui segueix ajudant a professionals de la dansa a assolir noves capacitats en el camí cap a la reorientació laboral.: la Beca Oportunitats.