Circula! Tren de la creació i formació en dansa

Circula! Va néixer el 2015 com una necessitat dins del context de les mancances actuals de les polítiques culturals en matèria de Dansa i pretén establir xarxes de col·laboració que permetin i fomentin l’exhibició dels treballs d’aquesta disciplina a altres ciutats. Una xarxa de cooperació i intercanvi artístic que trenqui les barreres geogràfiques i que ofereixi una projecció als nostres creadors perquè els seus espectacles tinguin més visibilitat i mobilitat en un context territorial més ampli.

CIRCULA! Tren de creació i formació a Dansa és un projecte que va néixer amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels professionals de la dansa impulsat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), l’Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid (APDCM), l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) , l’Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD), l’Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco (ADDE), l’Asociación de Profesionales de la Danza de las Islas Baleares (APDIB) y la Plataforma artes do movimento de Galicia (PAM).

La novena edició del projecte estatal Circula! Tren de creació i formació en dansa ja té noms i dates. Com a principal novetat, aquest any el programa presenta una modificació substancial de les bases, contingut, enfocament i objectiu, afegint una nova modalitat de residències de recerca i creació.